Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Trekomponentmodellen er den mest brukte holdnings modellen, og går ut på at en holdning består av tre komponenter; 

  • kognisjon – kunnskaps og erfaringsdelen (tanker, meninger, tro, erfaringer, kunnskaper)
  • emosjon – den følelsesmessige delen (affekt) 
  • konasjon – adferdstendens (sannsynlighet for handling).

Modellen kalles også ABC – modellen, der A står for affekt eller følelser, B for atferd (behaviour) og C for kognisjon (cognition). Modellen kan fremstilles slik:

trekomponentmodellen

Trekomponentmodellen er basert på en forståelse av at en holdning er en kombinasjon av tre (begrepsmessig) separate reaksjoner på en bestemt hendelse, et bestemt fenomen eller et bestemt objekt (en annen person). Det skilles mellom kognitive (tankemessige), affektive (følelsesmessige) og atferdsmessige reaksjoner.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss