LEDELSE

På denne siden finner du artikkelserier knyttet til fagområdet organisasjon og ledelse.

Artikkelseriene kan du lese som en lærebok ved å starte med den første artikkelen og klikke til neste artikkel nederst på siden. Under hver enkelt artikkel finner du en fullstendig innholdsfortegnelse over alle artiklene i serien.

Ledelse

wp-content/uploads/arbeidsmiljo-1.jpg

Arbeidsmiljøet

Hva er et arbeidsmiljø, hva skaper det, hvordan endre det og hvilken betydning har det for de ansattes trivsel og effektivitet? I denne artikkelserien finner du svarene på alle disse spørsmålene.


wp-content/uploads/balansert-maalstyring-300x120.jpg

Balansert målstyring

Hva er balansert målstyring og hvordan bruke dette ledelseverktøyet på en effektive måte for å nå virksomhetens visjon og målsetninger. I denne artikkelserien prøver jeg å gi svar på alle disse spørsmålene.


wp-content/uploads/penger2.jpg

Belønningssystemer

Hva er et belønningssystem, hvilke belønningssystemer finnes og hvordan utvikle et effektivt belønningssystem for virksomheten? I denne artikkelserien prøver vi å gi svarene på disse spørsmålene.


wp-content/uploads/org-beslutninger.jpg

Beslutningsprosess

Ingen beslutninger blir bedre enn informasjonen den bygger på. I denne artikkelserien går vi igjennom hvordan beslutninger tas og beslutningsprosessen generelt. Obligatorisk kunnskap for alle som ønsker å jobbe med ledelse, salg og markedsføring m.m


wp-content/uploads/transformasjonsledelse-1-300x200.jpg

Bolman & Deal`s fortolkningsrammer

I denne artikkelserien går vi igjennom Bolman & Deal`s fire fortolkningsrammer for organisasjon og ledelse. Fire fortolkningsrammer som kan brukes i mange sammenhenger og et viktig bidrag til å forstå virksomhetens kompleksitet.


wp-content/uploads/bi-300x169.jpg

Business Intelligence

Hva er business intelligence, hvorfor trenger alle virksomheter et system for business intelligence, hva bruker vi business intelligence til og hvordan gå frem for å lage et effektiv business intelligence system? I denne artikkelserien prøver vi å gi svar på disse viktige spørsmålene.


wp-content/uploads/barekraftig-300x169.jpg

Dagens utfordringer

Hvilke utfordringer står vi ovenfor innenfor organisasjon, ledelse, salg og markedsføring? I denne artikkelserien prøver vi å belyse disse utfordringene og påpeke hvilke mega-trender som eksisterer.


wp-content/uploads/endringsledelse11-300x200.jpg

Endringsledelse

Hva er endringsledelse og hvordan bruke endringsledelse til å endre en organisasjon på? I denne artikkelserien finner du svar på alt du måtte lure på om endringsledelse.


/wp-content/uploads/sak-person-forhandling.jpg

Forhandlingsteknikk

Hva er forhandlingsteknikk og hvordan gå frem for å vinne forhandlinger? I denne artikkelserien finner du svarene på disse spørsmålene og alt annet du lurer på om forhandlinger.


/wp-content/uploads/historie-300x172.jpg

Historisk utvikling på ledelse

I denne serien går vi igjennom den historiske utviklingen av ledelsebegrepet og hvilke ledelseteorier som var de dominerende i disse tidsperiodene .


/wp-content/uploads/hms1-300x146.jpg

HMS og intern kontroll

Hva er HMS og intern kontroll, og hvordan utvikle et tilfredsstillende HMS program?


/wp-content/uploads/Key-Account-Management-300x115.jpg

Key Account Management

Hva er key account management, hva inngår og hvordan bruke key account management på en effektive måte.


/wp-content/uploads/konflikt-1-300x174.jpg

Konfliktløsning

I denne artikkelserien går vi igjennom hva en konflikt er og hvordan du best løser dem.


/wp-content/uploads/naturressurs-300x219.jpg

Kriseledelse

Hva er kriseledelse, hva inngår i begrepet og hvordan legge opp gode strukturer og rutiner for kriseledelse? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene.


wp-content/uploads/ledelse-300x171.gif

Ledelse

I denne artikkelserien tar vi for oss hva ledelse er, hva som inngår i begrepet og hva som kjennetegner god ledelse.


/wp-content/uploads/kunnskapsledelse-300x156.jpg

Ledelsestiler

I denne artikkelserien ser vi litt nærmere på hvilke lederstiler som finnes og hva som skiller disse lederstilene fra hverandre.


/wp-content/uploads/Superstitional-learning-300x169.jpg

Lærende organisasjoner

I denne artikkelserien går vi igjennom læring teori og hva en lærende organisasjon er og hvordan du skal gå frem for å skape en lærende organisasjon.


/wp-content/uploads/anvendt-etikk-300x168.png

Moral & etikk

Hva er moral og etikk, hva er forskjellen, hvilke typer moral og etikk finnes? I denne artikkelserien finner du svarene på disse filosofiske spørsmålene.


/wp-content/uploads/motemaal-300x200.jpg

Møteledelse

Hva er møteledelse og hvordan gå frem for å lede møte på en måte som gjør at møte når sitt formål? I denne artikkelserien går vi igjennom disse viktige forholdene.


/wp-content/uploads/opplaring-300x164.jpg

Opplæring

I denne artikkelserien ser vi nærmere på hvordan opplæringen i virksomheten bør legges opp for å gi best mulig effekt.


/wp-content/uploads/kultur-pyramiden-300x171.jpg

Organisasjonskultur

Hva er en organisasjonskultur og hvorfor er organisasjonskulturen viktig for virksomhetens resultater? I denne artikkelserien går vi igjennom dette, samtidig som vi ser på hvordan du bør gå frem for å skape den ønskede organisasjonskulturen i en virksomhet.


/wp-content/uploads/hvorfor-organisasjonstruktur-300x262.jpg

Organisasjonstruktur

I denne artikkelserien går vi igjennom hva en organisasjonsstruktur er, hvorfor vi trenger en og hvordan du bør gå frem for å bygge opp virksomhetens organisasjonsstruktur på en effektiv måte.


/wp-content/uploads/prosessledelse-300x193.jpg

Prosessledelse

I denne artikkelserien går vi igjennom hva prosessledelse er og hvordan du skal gå frem for å lykkes med dette vanskelige arbeidet.


/wp-content/uploads/company-culture-300x164.jpg

Psykososialt arbeidsmiljø

I denne artikkelserien går vi igjennom hva et psyososialt arbeidsmiljø er, hva som skaper det og viktigheten av det. Av mange ansett som selve grunnmuren i organisasjonen.


/wp-content/uploads/rekruttering-300x212.jpg

Rekruttering

I denne artikkelserien går vi igjennom hvordan rekrutteringsprosessen bør legges opp for å lykkes å rekruttere de beste medarbeiderne til jobben.