LEDELSE

På denne siden finner du artikkelserier knyttet til fagområdet organisasjon og ledelse.
Klikk på den artikkelserien du ønsker å lese.

Artikkelseriene kan du lese som en lærebok ved å starte med den første artikkelen og klikke til neste artikkel nederst på siden. Under hver enkelt artikkel finner du en fullstendig innholdsfortegnelse over alle artiklene i serien.

Ledelse

wp-content/uploads/barekraftig-300x169.jpg

1. Dagens utfordringer

Hvilke utfordringer står vi ovenfor innenfor organisasjon, ledelse, salg og markedsføring? I denne artikkelserien prøver vi å belyse disse utfordringene og påpeke hvilke mega-trender som eksisterer.

/wp-content/uploads/historie-300x172.jpg

2. Historisk utvikling på ledelse

I denne serien går vi igjennom den historiske utviklingen av ledelsebegrepet og hvilke ledelseteorier som var de dominerende i disse tidsperiodene .

wp-content/uploads/arbeidsmiljo-1.jpg

Arbeidsmiljøet

Hva er et arbeidsmiljø, hva skaper det, hvordan endre det og hvilken betydning har det for de ansattes trivsel og effektivitet? I denne artikkelserien finner du svarene på alle disse spørsmålene.

wp-content/uploads/balansert-maalstyring-300x120.jpg

Balansert målstyring

Hva er balansert målstyring og hvordan bruke dette ledelseverktøyet på en effektive måte for å nå virksomhetens visjon og målsetninger. I denne artikkelserien prøver jeg å gi svar på alle disse spørsmålene.

wp-content/uploads/penger2.jpg

Belønningssystemer

Hva er et belønningssystem, hvilke belønningssystemer finnes og hvordan utvikle et effektivt belønningssystem for virksomheten? I denne artikkelserien prøver vi å gi svarene på disse spørsmålene.

wp-content/uploads/org-beslutninger.jpg

Beslutningsprosess

Ingen beslutninger blir bedre enn informasjonen den bygger på. I denne artikkelserien går vi igjennom hvordan beslutninger tas og beslutningsprosessen generelt. Obligatorisk kunnskap for alle som ønsker å jobbe med ledelse, salg og markedsføring m.m

wp-content/uploads/transformasjonsledelse-1-300x200.jpg

Bolman & Deal`s fortolkningsrammer

I denne artikkelserien går vi igjennom Bolman & Deal`s fire fortolkningsrammer for organisasjon og ledelse. Fire fortolkningsrammer som kan brukes i mange sammenhenger og et viktig bidrag til å forstå virksomhetens kompleksitet.

wp-content/uploads/bi-300x169.jpg

Business Intelligence

Hva er business intelligence, hvorfor trenger alle virksomheter et system for business intelligence, hva bruker vi business intelligence til og hvordan gå frem for å lage et effektiv business intelligence system? I denne artikkelserien prøver vi å gi svar på disse viktige spørsmålene.

wp-content/uploads/endringsledelse11-300x200.jpg

Endringsledelse

Hva er endringsledelse og hvordan bruke endringsledelse til å endre en organisasjon på? I denne artikkelserien finner du svar på alt du måtte lure på om endringsledelse.

/wp-content/uploads/sak-person-forhandling.jpg

Forhandlingsteknikk

Hva er forhandlingsteknikk og hvordan gå frem for å vinne forhandlinger? I denne artikkelserien finner du svarene på disse spørsmålene og alt annet du lurer på om forhandlinger.

/wp-content/uploads/Kollokviegruppe-300x192.jpg

Gruppeledelse

I denne artikkelserien går vi igjennom hva gruppeledelse er og hvordan vi skal gå frem for å oppnå effektiv gruppeledelse. En essensiell del av effektivt lederskap.

/wp-content/uploads/hms1-300x146.jpg

HMS og intern kontroll

Hva er HMS og intern kontroll, og hvordan utvikle et tilfredsstillende HMS program?

/wp-content/uploads/Key-Account-Management-300x115.jpg

Key Account Management

Hva er key account management, hva inngår og hvordan bruke key account management på en effektive måte.

/wp-content/uploads/konflikt-1-300x174.jpg

Konfliktløsning

I denne artikkelserien går vi igjennom hva en konflikt er og hvordan du best løser dem.

/wp-content/uploads/naturressurs-300x219.jpg

Kriseledelse

Hva er kriseledelse, hva inngår i begrepet og hvordan legge opp gode strukturer og rutiner for kriseledelse? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene.

wp-content/uploads/ledelse-300x171.gif

Ledelse

I denne artikkelserien tar vi for oss hva ledelse er, hva som inngår i begrepet og hva som kjennetegner god ledelse.

/wp-content/uploads/kunnskapsledelse-300x156.jpg

Ledelsestiler

I denne artikkelserien ser vi litt nærmere på hvilke lederstiler som finnes og hva som skiller disse lederstilene fra hverandre.

/wp-content/uploads/Superstitional-learning-300x169.jpg

Lærende organisasjoner

I denne artikkelserien går vi igjennom læring teori og hva en lærende organisasjon er og hvordan du skal gå frem for å skape en lærende organisasjon.

/wp-content/uploads/anvendt-etikk-300x168.png

Moral & etikk

Hva er moral og etikk, hva er forskjellen, hvilke typer moral og etikk finnes? I denne artikkelserien finner du svarene på disse filosofiske spørsmålene.

/wp-content/uploads/motemaal-300x200.jpg

Møteledelse

Hva er møteledelse og hvordan gå frem for å lede møte på en måte som gjør at møte når sitt formål? I denne artikkelserien går vi igjennom disse viktige forholdene.

/wp-content/uploads/opplaring-300x164.jpg

Opplæring

I denne artikkelserien ser vi nærmere på hvordan opplæringen i virksomheten bør legges opp for å gi best mulig effekt.

/wp-content/uploads/kultur-pyramiden-300x171.jpg

Organisasjonskultur

Hva er en organisasjonskultur og hvorfor er organisasjonskulturen viktig for virksomhetens resultater? I denne artikkelserien går vi igjennom dette, samtidig som vi ser på hvordan du bør gå frem for å skape den ønskede organisasjonskulturen i en virksomhet.

/wp-content/uploads/hvorfor-organisasjonstruktur-300x262.jpg

Organisasjonstruktur

I denne artikkelserien går vi igjennom hva en organisasjonsstruktur er, hvorfor vi trenger en og hvordan du bør gå frem for å bygge opp virksomhetens organisasjonsstruktur på en effektiv måte.

/wp-content/uploads/prosessledelse-300x193.jpg

Prosessledelse

I denne artikkelserien går vi igjennom hva prosessledelse er og hvordan du skal gå frem for å lykkes med dette vanskelige arbeidet.

/wp-content/uploads/company-culture-300x164.jpg

Psykososialt arbeidsmiljø

I denne artikkelserien går vi igjennom hva et psyososialt arbeidsmiljø er, hva som skaper det og viktigheten av det. Av mange ansett som selve grunnmuren i organisasjonen.

/wp-content/uploads/rekruttering-300x212.jpg

Rekruttering

I denne artikkelserien går vi igjennom hvordan rekrutteringsprosessen bør legges opp for å lykkes å rekruttere de beste medarbeiderne til jobben.

/wp-content/uploads/renhold-300x200.jpg

Renhold

Effektiv renhold er viktig, men hvordan bør renholdet egentlig legges opp for å være mest mulig effektivt? I denne artikkelserien går vi igjennom dette.

/wp-content/uploads/ressurser-300x149.jpg

Ressursledelse og ressursforvaltning

En gjennomgang av hva ressursledelse og ressursforvaltning er og betydningen av dette arbeidet for virksomhetens suksess.

wp-content/uploads/risiko-300x200.jpg

Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)

Hva er risiko, hvilke typer risiko finnes og hvordan gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)?

/wp-content/uploads/kunnskapsledelse-300x156.jpg

Salgsledelse

En artikkelserie som tar for seg hva salgsledelse er og hvordan salgsledelsen bør legges opp.

/wp-content/uploads/styrets-beretning-300x199.jpg

Styre

En artikkelserie som tar for seg styrets funksjon, oppgaver og hvordan styret bør organiseres for å gjøre sin misjon. Deriblant hvilke egenskaper de bør ha for å sitte i et styre.

/wp-content/uploads/kontroll-styring-300x203.jpg

Styring og kontroll

En artikkelserie som tar for seg hvordan virksomheten bør legge opp sitt system og sine rutiner for styring og kontroll, slik at de kan sjekke om målene blir nådd og lære av sine feil og suksesser.

/wp-content/uploads/symbolsk-ledelse-300x133.jpg

Symbolsk ledelse

En gjennomgang av hva symbolsk ledelse er, når det er nødvendig med symbolsk ledelse og hvordan du skal gå frem for å lykkes med din symbolske ledelse.

/wp-content/uploads/systemanalytiskverdiledelse-300x186.jpg

Systemanalytisk Verdiledelse

En artikkelserie som tar for seg denne helhetlige ledelseteorien som er utviklet av den norske teoretikeren Kjetil Sander.

/wp-content/uploads/transformasjonsledelse-1-300x200.jpg

Transformasjonsledelse

En serie som tar for seg hva tranformasjonsledelse er og hva som skiller teorien fra transaksjonsledelse. At du lærer forskjellen mellom disse to teoriene er helt essensielt for å forstå moderne ledelse.

/wp-content/uploads/vekstmal-300x147.jpg

Vekst

En artikkelsamling som tar viktigheten av vekst, hva som skaper vekt og hvordan vi kan stimulere til vekst.

/wp-content/uploads/verdibasert-ledelse-300x200.png

Verdibasert ledelse

En artikkelserie som tar for seg hva verdibasert ledelse er, hvordan verdier skapes og hvorfor det er viktig med en verdibasert organisasjon.

/wp-content/uploads/virtuell-300x92.jpg

Virtuell organisering

En artikkelserie som forklarer hvordan du kan skape en virtuell organisasjon.