Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er personvern?

Personvern er et begrep vi benytter for å angi hvordan vi behandler folks personopplysninger for å sørge for at alle personer, dvs. alle identifiserbare individer, får:

Ivaretatt sin personlige integritet og retten til å kontrollere sin egen private sfære.

Personvern er dermed knyttet til hvilke muligheter den enkelte har til å selv vite og kontrollere hva slags, når, hvordan og hvor mye informasjon om dem selv som spres til andre.

Gjelder kun identifiserbare individer

Legg her merke til at vi snakker om identifiserbare individer. Lov om Personvern og personvernreglene gjelder dermed ikke for selskaper, offentlige organer og grupper. De gjelder kun for enkeltpersoner og reglene gjelder kun informasjon som kan spores tilbake til dem som identifiserbare individer. Personvernreglene gjelder ikke for personopplysninger som er blitt anonymiserte, f.eks. gjennom å fjerne ditt navn og personnummer.

Hvorfor er personvern viktig?

Å vite og selv kunne kontrollere hva andre vet om det og hva de bruker disse personopplysningene er ikke bare viktig for å bevare privatlivets fred og din personlige integritet. Det er også en menneskerettighet og grunnlovsfestet i Norge.

FNs menneskerettighet nr. 12 sier:

“Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep”.

Personvern er også viktig for ytringsfrihet. Dette fordi hvis vi føler at vårt personvern er svekket kan dette ødelegge vår følelse av frihet til ytring og dermed evnen til å delta i samfunnet. I den norske grunnlovens §102, vedtatt av Stortinget 13. mai 2014 står det derfor:

“Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller. Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet”.

Personvernreglene er ikke bare utviklet for å sikre uønsket bruk av sensitive personopplysninger, men ønsket spredning og bruk av alle slags personopplysninger, inkl. opplysninger om atferdsmønstre. Dette for å gi den enkelte borger kontroll over sine egne liv gjennom å kunne kontrollere spredningen og bruken av alle slags personopplysninger.

Hva er personopplysninger?

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.