Domene og webhotell fra OnNet.no

variasjonsbreddeStikkprøvens midtpunkt sier ingenting om hvor stor variasjonen det er i stikkprøven. Stiller vi det samme spørsmålet til 100 personer vil vi få mange forskjellige svar. Hvor stor variasjonen i svarene er avgjør hvor “gyldig” stikkprøvens midtpunkt er.

La oss si at du ønsker å kartlegge gjennomsnittslønnen i et segment. Du trekker et tilfeldig utvalg og samler inn en stikkprøve. Etter at stikkprøven er ordnet viser det seg at stikkprøvens gjennomsnittslønn er Kr. 150.000.-.

Hvor representativ er denne lønnen for segmentet? Ligger lønnsnivået i stikkprøven mellom Kr. 120.000 – 170.000 vil gjennomsnittsverdien antagelig være et godt mål for hvor mye segmentet tjener. Fult så opplagt er ikke gjennomsnittsverdien hvis lønnsnivået varierer mellom Kr. 25.000 – 375.000.

For å kunne si noe om stikkprøven må vi derfor vite noe om hvor stor variasjonsbredden er.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss