Domene og webhotell fra OnNet.no

Prosjektmålet er en konkretisering av formålet til prosjektet. Med andre ord en detaljert beskrivelse av dagens situasjon og den fremtidig situasjonen vi ønsker å komme til. Utgangspunktet er med andre ord; – hvor er vi nå? (bakgrunn). Med dette som utgangspunkt skal prosjektmålet angi; – hvor ønsker vi å komme? Avstanden mellom dagens og ønsket situasjon angir hvor stort problemet prosjektet tar tar sikte på å løse.

Årsaken til at vi alltid må utvikle konkrete prosjektmål før prosjektet starter skyldes:

  • Vi må bli enig med prosjekteieren om hva som skal bli resultatet og effekten av arbeidet
  • At vi trenger mål vi kan styre og måle prosjektet etter underveis
  • At vi trenger et referansepunkt vi kan bruke i ettertid til å vurdere om vi nådde de resultatene vi var enige om på forhånd
  • At vi trenger en felles forståelse i prosjektgruppen om hva oppgaven går ut på

Målene vi setter oss danner grunnlaget for prosjektplanleggingen og gjennomføringsfasen.

Tre typer prosjektmål

Vi skiller mellom tre typer prosjektmål

  1. effektmål
  2. resultatmål
  3. prosessmål

Effektmålet uttrykker hensikten med prosjektet, altså hvorfor det er satt i gang, og uttrykker hvilke effekter som må skapes for at virksomheten skal nå sine langsiktige mål og strategi. Effektmålet setter også rammen for resultatmålet som gir uttrykk for hva som spesifikt skal leveres som et resultat av prosjektet.

Prosjektmål og prosjektstrategi

Effektmål (Hvorfor?)

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.