Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Hva er forskjellen mellom en virksomhet og organisasjon?

En virksomhet en organisasjon, og omvendt. Begrepen virksomhet og organisasjon betyr i utgangspunktet det samme. Det er allikevel blitt vanlig å bruke begrepet “virksomhet” når vi snakker om et selskap (offentlig eller privat), mens begrepet “organisasjon” normalt brukes om måten vi har valgt å organisere virksomheten (organisasjonen) på. Dette er ingen regel, bare min observasjon av hvordan majoriteten av folk bruker begrepene.

La oss starte med å definere selve begrepet organisasjon før vi kommer inn på hvorfor vi trenger organisasjoner.


Definisjon: – Hva er en organisasjon?

Når vi snakker om en organisasjon mener vi:

”Et sosial system som integrerer menneskelige, økonomiske og teknologiske ressurser på en planlagt måte for å løse spesifikke oppgaver og realisere bestemte mål gjennom samarbeid”

En organisasjon er kort og godt en gruppe mennesker som forsøker å nå bestemte mål gjennom samarbeid og samhandling.

Eksempler på organisasjoner er en skoleklasse, et fotballag og en bedrift. I en klasse skjer det et samarbeid mellom elever og lærere og mellom elevene innbyrdes. Målet er læring. I fotballaget skjer det et samarbeid mellom medlemmene, trenerne og de ansatte, slik at utøverne kan oppnå best mulige fotballresultater. I en større bedrift skjer det et samarbeid på mange plan, slik at virksomheten overlever i et konkurranseutsatt marked og oppnår et overskudd (forutsetningen for å overleve over tid).

En organisasjon er som det går frem av definisjonen en sosial entitet som er designet som strukturerte og koordinerte aktivitetssystemer for å nå bestemte mål. Aktivitetssystemer som er avhengig av sine ytre omgivelsene og som må samhandle for å nå sine mål.

Hvorfor trenger vi en organisasjon?

Det enkle svaret på dette spørsmålet er: – Fordi mennesker er et gruppedyr!

Helt siden vi levde i et jeger og sankesamfunn har vi skjønt at “sammen står vi sterkere“. Alene klarte ingen jegere å ta ned en stor Mamut eller forsvare familien mot ulvene om natta, men ved å samarbeide med andre familier var det som var umulig for den enkelte mulig. Gjennom å fordele og samordne arbeidet ble det plutselig mulig å jakte på store Mamut og forsvare familien mot ulver og andre rovdyr, og på den måten oppnå resultater ingen av dem på egenhånd var i stand til å oppnå. Det samme prinsippet gjelder for enhver organisasjon.

Skal det være mulig å skape et resultat som er større enn enkeltindividets forutsetninger, krever det at arbeidet til den enkelte settes inn i et større system, hvor innsatsen til hver enkelt blir koordinert og samordnet med innsatsen til de andre, for å skape det ønskede sluttresultatet (målet). Noe som igjen forutsetter en viss grad av struktur (kjente, faste handlingsmønstre), delegering og samordning av arbeidet som skal utføres. 

Hvorfor trenger vi ledere?

For å skape en organisasjon som er istand til å skape resultater ingen av medlemmene i den ville klart på egenhånd trenger vi ledere som kan fordele oppgavene i organisasjonen på rollene, og samordne enkeltinnsatsen til et større helhetlig resultat innenfor avtalt tid, kvalitet og ressursbruk (kostnad). Noe vi kommer tilbake til i artikkelen “Hvorfor trenger vi ledere?“.

Hvordan organisere organisasjonen?

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss