Domene og webhotell fra OnNet.no

Definisjon: – Hva er en organisasjon?

Når vi snakker om en organisasjon mener vi:

”Et sosial system som integrerer menneskelige, økonomiske og teknologiske ressurser på en planlagt måte for å løse spesifikke oppgaver og realisere bestemte mål gjennom samarbeid”

En organisasjon er kort og godt en gruppe mennesker som forsøker å nå bestemte mål gjennom samarbeid og samhandling.

Eksempler på organisasjoner er en skoleklasse, et fotballag og en bedrift. I en klasse skjer det et samarbeid mellom elever og lærere og mellom elevene innbyrdes. Målet er læring. I fotballaget skjer det et samarbeid mellom medlemmene, trenerne og de ansatte, slik at utøverne kan oppnå best mulige fotballresultater. I en større bedrift skjer det et samarbeid på mange plan, slik at virksomheten overlever i et konkurranseutsatt marked og oppnår et overskudd (forutsetningen for å overleve over tid).

En organisasjon er som det går frem av definisjonen en sosial entitet som er designet som strukturerte og koordinerte aktivitetssystemer for å nå bestemte mål. Aktivitetssystemer som er avhengig av sine ytre omgivelsene og som må samhandle for å nå sine mål.

Hvorfor trenger vi en organisasjon?

Det enkle svaret på dette spørsmålet er: – Fordi mennesker er et gruppedyr!

Helt siden vi levde i et jeger og sankesamfunn har vi skjønt at “sammen står vi sterkere“. Alene klarte ingen jegere å ta ned en stor Mamut eller forsvare familien mot ulvene om natta, men ved å samarbeide med andre familier var det som var umulig for den enkelte mulig. Gjennom å fordele og samordne arbeidet ble det plutselig mulig å jakte på store Mamut og forsvare familien mot ulver og andre rovdyr, og på den måten oppnå resultater ingen av dem på egenhånd var i stand til å oppnå. Det samme prinsippet gjelder for enhver organisasjon.

Skal det være mulig å skape et resultat som er større enn enkeltindividets forutsetninger, krever det at arbeidet til den enkelte settes inn i et større system, hvor innsatsen til hver enkelt blir koordinert og samordnet med innsatsen til de andre, for å skape det ønskede sluttresultatet (målet). Noe som igjen forutsetter en viss grad av struktur (kjente, faste handlingsmønstre), delegering og samordning av arbeidet som skal utføres. 

Hva er forskjellen mellom en virksomhet og organisasjon?

En virksomhet en organisasjon, og omvendt. Begrepen virksomhet og organisasjon betyr i utgangspunktet det samme. Det er allikevel blitt vanlig å bruke begrepet “virksomhet” når vi snakker om et selskap (offentlig eller privat), mens begrepet “organisasjon” normalt brukes om måten vi har valgt å organisere virksomheten (organisasjonen) på. Dette er ingen regel, bare min observasjon av hvordan majoriteten av folk bruker begrepene.

Hvorfor trenger vi ledere?

For å skape en organisasjon som er istand til å skape resultater ingen av medlemmene i den ville klart på egenhånd trenger vi ledere som kan fordele oppgavene i organisasjonen på rollene, og samordne enkeltinnsatsen til et større helhetlig resultat innenfor avtalt tid, kvalitet og ressursbruk (kostnad). Noe vi kommer tilbake til i artikkelen “Hvorfor trenger vi ledere?“.

Hvordan organisere organisasjonen?

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.