Domene og webhotell fra OnNet.no

Lese tid (240 ord/min): < 1 minutter

Siden mennesket nærmest har uendelig mange behov og ønsker, vil innsats- og produksjonsfaktorene bli flaskehalsene i økonomien. Dette fordi behovene alltid vil overstige de materielle mulighetene som finnes.

Det gjør at man må avveie de ulike behovene mot hverandre og prioritere enkelte foran andre. Det skaper alltid skape konflikter, og det er på dette området de fleste samfunnsøkonomiske spørsmålene dukker opp.

De samfunnsøkonomiske problemstillingene blir som regel delt opp i to grupper:

1. Produksjonsproblemer

 • Hva skal produseres
 • Hvordan skal vi produsere
 • Hvilke produksjonsfaktorer trengs
 • Hvor mye skal produseres

2. Fordelingsproblemer

 • Hvordan skal resultatet fordeles ?
 • Hva skal brukes i dag, og hva skal spares til i morgen ?
 • Hvem eller hva skal avgjøre dette ?

Sammenhengen mellom produksjonsfaktorene, de menneskelige behovene og ovennevnte problemstillinger kan illustreres slik:

Samfunnsmessig gevinst ved produksjon:

Når en konsumvare produseres og selges, skapes det gevinster hos minst fire grupper:

 1. Forbrukerne har glede av varene
 2. Produsentene (kapitaleierne) tjener penger på produksjonen
 3. Arbeiderne synes arbeidsvilkårene er tilfredsstillende, ellers ville de sluttet. Produksjonen gir arbeiderne inntekt som de kan bruke til konsum.
 4. Staten får skatteinntekter ved produksjon og konsum  av denne varen, samt av arbeidernes arbeidsinntekter.
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.