Domene og webhotell fra OnNet.no

De som er igjen etter den første sorteringen (screeningen), innkalles til førstegangsintervju.

Innholdsfortegnelse

Forberedelser før førstegangsintervjuet

Før kandidaten kommer på sitt jobbintervju er det viktig at alle som er tilstede på jobbintervjuet på forhånd har forberedt seg til førstegangsintervjuet. Et minimum er at de som skal være tilstede ved intervjuene på forhånd har:

 • Gjennomgått kravprofilen, stillingsbeskrivelsen og stillingsannonsen
 • Gjennomgått kandidatenes søknader og CV og merket seg spesielle forhold ved kandidaten. F.eks. tomme perioder i CVèn. 
 • Satt seg inn i og sjekket attester og referanser
 • Laget en plan for gjennomføring av intervju
 • Fordelt ansvaret og rollene under intervjuet
 • Forbered praktiske forhold eks. bestilling av møterom, drikke, avklare hvor deltakerne skal sitte, og sørg for at dere ikke blir avbrutt m.m.

De som deltar på jobbintervjuet bør i tillegg kunne gi kandidatene nøyaktig informasjon om: 

 • Stillingens arbeidsoppgaver
 • Grad av selvstendighet i arbeidet
 • Utviklings- og karrieremuligheter
 • Arbeidsplaner
 • Arbeidstidsordninger, fleksitid, overtid, m.m.
 • Lønn, frynsegoder og lønnsutvikling
 • Det fysiske arbeidsmiljøet herunder tilrettelegging ved evt. behov.
 • Det psykososiale arbeidsmiljøet og kultur

Sett av nok tid

Som en del av forarbeidet er det viktig at vi beregner hvor lang tid intervjuet skal ta. Varigheten på intervjuet vil avhenge av hvilken type stilling som skal besettes, og rikelig tid vil være en fordel da dette vil gi mer informasjon. Det er også viktig at jobbkandidatene ikke møter hverandre i døra eller må vente for å komme inn. Dette gir søkeren et negativt førsteinntrykk av organisasjonen. Husk her også å beregne tiden som går med til å oppsummere jobbintervjuet i etterkant av hvert intervju.

Som en tommelfingerregel an vi si at førstegangsintervjuet ikke bør vare mer enn 30 – 45 minutter, da den kun skal fungere som en grovsiling av søkerne. De som man sitter igjen med etter førstegangsintervjuet går videre til et annengangsintervju hvor vi går mer i dybden av deres kvalifikasjoner.

Åpningen av førstegangsintervjuet

Lag en vennlig atmosfære, slik at du kan få et inntrykk av hvordan de oppfører seg i normale, avslappede situasjoner. La de gjerne få noen minutter for seg selv, mens du f.eks. henter deg en kopp kaffe e.l. Det gjør at søkeren får akklimatisert seg litt i fred og ro før alvoret begynner. By gjerne søkeren på en kopp kaffe og noe å sette tennene i. 

De første minuttene: Intervjuet bør starte med en uformell og åpen dialog mellom kandidaten og intervjueren. Her er det vanlig å starte med å opplyse søkeren hvordan utvelgelseprosessen for stillingen er, og benytte de første minuttene av intervjuet til å få i gang en samtale som flyter bra og er naturlig. Kort sagt få søkeren til å føle seg komfortabel.

Selskapet: Etter litt småprat går vi videre og starter med en kort presentasjon av selskapet:

 • Firmaets bakgrunn, grundere, eiere, virkemåte, målgrupper, strategi og mål.
 • Antall ansatte og måten selskapet er organisert på. 
 • Selskapets sin visjon, image og unikhetsfaktorer (konkurransefortrinn)
 • Hva selskapet forventer av en medarbeider
 • Arbeidsbetingelser og lønnsutsikter
 • Fremtidsutsikter og arbeidsmiljø

Stillingen og oppgavene: Etter dette er det naturlig å beskrive selve stillingen og rollen. Hva forventes, hvem rapporterer stillingen til og hva vil være de viktigste oppgavene og utfordringene. Hva vil være søkerens ansvars- og myndighetsområde, og hvem vi være deres nærmeste overordnede. Be søkeren her stille spørsmål om de er usikre på noe. 

Sørg for at du ikke overselger stillingen til søkeren. Det taper vi på i det lange løp. Skap en uformell og avslappet atmosfære. Sørg for at intervjuet ikke tar form som et avhør og prøv å unngå JA/NEI spørsmål.

Test interessen

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.