Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Du har sikkert hørt uttrykket om at du ikke kan lære en gammel hund å sitte. Noe som skulle bety at du ikke kan lære en gammel person noe nytt. Slik er det heldigvis ikke. Du lærer så lenge du lever og du lærer faktisk enkelte tanke ferdigheter bedre når du er eldre enn i tenårene.

Voksne lærer raskere og bedre enn barn

Siden voksne har mer erfaring, større basiskunnskap og som regel mer motiverte enn barn, lærer de også raskere enn barn.

Med basiskunnskap menes; “Din akkumulerte kunnskap og læring siden du ble født”, mens begrepet motivasjon refererer til: “De forholdene som gjør at vi velger å utføre en eller annen form for atferd eller handling”.


Barn husker bedre enn voksne

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss