Domene og webhotell fra OnNet.no

Lese tid (240 ord/min): 5 minutter
Bridge
Photo by Fiona Murray

Hva er bridge?

Bridge er et populært kortspill som spilles med fire spillere i to partnerskap. Det er kjent for sin kompleksitet, strategiske dybde og sosiale aspekter.

Hvordan spille bridge?

Bridge er et komplekst og strategisk spill som krever både individuelle ferdigheter og partnersamarbeid. Her er en oversikt over hvordan bridge spilles:

Grunnleggende regler

Bridge spilles med en standard 52-korts kortstokk. Spillerne sitter rundt et bord, og de to spillerne som sitter mot hverandre utgjør et partnerskap.

Spillerne betegnes som Nord, Øst, Sør og Vest, der Nord og Sør utgjør et lag, og Øst og Vest utgjør det andre laget.

Dealing

Hver spiller får 13 kort.

Auksjon

Auksjonen er en sentral del av bridge, hvor spillerne byr for å bestemme kontrakten, som angir hvor mange stikk (tricks) laget deres må ta for å få poeng. Bidding foregår i retning med klokken, starter fra dealeren, og hver spiller kan enten by, passe, doble eller redoble.

Bids indikerer antall stikk over seks som laget må ta, samt hvilken farge som skal være trumf (eller uten trumf, kalt “no trump”).

Spillefasen

Den spilleren fra vinnerlaget av auksjonen som først nevnte fargen (eller “no trump”) i kontrakten, blir “deklarant”. Den første spilleren etter deklaranten spiller ut et kort, og denne kalles “led”.

Deklarantens partner legger deretter sine kort åpne på bordet, og dette settet med kort kalles “dummy”. Deklaranten spiller begge hender (sin egen og dummyens) for resten av spillet. Målet for deklarantens lag er å vinne minst så mange stikk som avtalt i kontrakten, mens motstanderne prøver å forhindre dette.

Poenggivning

Poeng tildeles basert på hvor mange stikk deklarantlaget vinner i forhold til kontrakten. Ekstra poeng gis for å oppnå bonusmål som “game” (å vinne minst 100 poeng i kontrakten) og “slam” (å vinne 12 eller alle 13 stikk).

Bridge strategier

Her er noen grunnleggende strategier for både budgivning (auksjon) og spillefasen:

Auksjonsstrategier (Budgivning)

Åpning av budet:
Balanced Hands: Med balanserte hender (ingen singelton eller void, og høyst én dobbelton), åpne med 1 NT (no trump) hvis du har 15-17 poeng.
Unbalanced Hands: Med ubalanserte hender, åpne i den lengste fargen. For eksempel, åpne med 1 hjerter hvis du har fem hjerter og 13+ poeng.
Major Suits: Prioriter å åpne med en major farge (hjerter eller spar) hvis du har en femkort farge.

Responderens bud:
Støtte åpningsfargen: Hvis partneren din åpner og du har støtte i deres farge, løft budet til nivået som passer antall poeng du har.
Ny farge: Hvis du har en ny farge som du ønsker å vise, by denne fargen. Hvis det er en ny farge på ett nivå, krever det minst seks poeng. Hvis det er en ny farge på to nivåer, krever det minst ti poeng.

Rebid:
– Åpningsspilleren og responderen fortsetter å by til de finner en passende kontrakt. Dette krever god kommunikasjon og forståelse av partnerens bud.

No-Trump Contracts:
Stayman-konvensjonen: Etter en 1 NT åpning, kan 2♣ vise minst én firekort major og spørre om åpningsspilleren har en firekort major.
Jacoby Transfer: Etter en 1 NT åpning, kan en bud på 2♦ eller 2♥ kreve partneren til å by en bestemt major (hjerter eller spar) og deretter vise en sterk hånd med lengde i den majoren.

Spillefasen (Play)

Deklarantens strategi:
Planlegg spillet: Før du spiller det første kortet fra dummy, lag en plan. Tell hvor mange stikk du trenger og hvordan du kan få dem.
Kommunikasjon: Bruk kommunikasjon mellom din hånd og dummyens hånd for å utføre planen din. Dette kan inkludere å overføre kort mellom hendene på passende tidspunkt.
Finessing: Bruk finesseteknikker for å prøve å vinne stikk med høykort som ellers kunne blitt tatt av motstandernes høykort.

Forsvarsspillets strategi:
Signaler: Bruk forsvarssignaler for å kommunisere med din partner. For eksempel, spill et høyt kort for å oppmuntre partneren til å fortsette den samme fargen.
Åpningsled: Velg en åpningsled basert på partnerens budgivning og din hånd. En vanlig strategi er å lede den høyeste korten i partnerens budde farge eller fra en sekvens.
Tell stikk: Prøv å telle deklarantens stikk og finne ut hvor mange stikk du og din partner trenger for å sette kontrakten.

Bruk av trumf:
Ruffing: Bruk trumfene dine til å vinne stikk som motstanderne ellers ville ha vunnet. Planlegg hvordan du kan bruke trumfene effektivt.
Trumfkontroll: Vær oppmerksom på trumfene som gjenstår i spillet. Prøv å holde kontroll over trumfen ved å tvinge motstanderne til å bruke sine trumfer tidlig.

Generelle tips

  • Kommunikasjon med partneren: – Ha klare avtaler med partneren din om budsystemer og forsvarssignaler. God kommunikasjon og forståelse er nøkkelen til suksess i bridge.
  • Analyser motstanderne: – Observer motstandernes budgivning og spillestil for å forutsi deres hender og planer.

Historie

Bridge har utviklet seg fra tidligere kortspill som Whist, som var populært på 1800-tallet. I begynnelsen av 1900-tallet oppstod “auction bridge“, som la grunnlaget for moderne bridge.

“Contract bridge” ble standardformen på 1920-tallet, utviklet av Harold Vanderbilt, som innførte den moderne auksjonen og poengsystemet. Denne versjonen av bridge spredte seg raskt og ble svært populær.

Den første verdensmesterskap i bridge ble holdt i 1930. Bridge har siden blitt en av de mest organiserte kortspillene med nasjonale og internasjonale turneringer.

Popularitet

Bridge krever en kombinasjon av taktikk, strategi og kommunikasjon mellom partnere, noe som gjør det til et utfordrende og intellektuelt stimulerende spill. Spillet fremmer samarbeid og sosial interaksjon, noe som gjør det populært i klubber og sosiale sammenhenger.

Bridge har en sterk konkurransearena med mange lokale, nasjonale og internasjonale turneringer, som tiltrekker både amatører og profesjonelle spillere. Det finnes et bredt spekter av ressurser for å lære bridge, inkludert bøker, online kurs, og programvare, som gjør det tilgjengelig for nye spillere.

Bridge er et tidløst spill som kombinerer strategi, samarbeid og konkurranse, og det fortsetter å være populært over hele verden.

Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.