Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 11 av 35 artikler om Viral markedsføring

The Social Technographics Profile er en modell for å kartlegge hvilke typer brukere av sosiale medier som er virksomhetens primære målgruppe.

Modellen illustrer en stige som består av syv grupper med forskjellige involveringsgrader i sosiale medier. Disse gruppene er:

 1. Skapere
 2. Samtaler
 3. Kritikere
 4. Samlere
 5. Joinere
 6. Tilskuere
 7. Innaktive

De som befinner seg øverst i stigen kalles skapere, dette er de som er mest aktive på de forskjellige nettsamfunnene og som aktivt ønsker å dele og bidra i form av ytringer, meninger og dele eventuelle lenker.

Det neste trinnet er Samtaler, disse oppdaterer statuser på sosiale nettverkssider. Nedenfor er kritikerne. Kritikerne deltar ofte i samtaler, diskusjoner og kommenterer på innhold. Disse reagerer på andres innlegg, og utgjør en av de største gruppene av brukere av sosiale medier.

Deretter kommer samlerne som tagger og organiserer informasjonen som blir lagt ut. Joinere er den neste gruppen, og er de som ofte blir en del av sosiale medier ofte fordi venner og bekjente er til stede på de ulike mediekanalene.

De nest nederste er tilskuerne, som ofte står på sidelinjen og observerer uten å bidra med noe selv. Det krever lite innsats å være en tilskuer, da man bare skal ta til seg det innholdet andre brukere skaper, derfor utgjør denne gruppen det største antallet av sosiale media brukere. Til slutt har vi de inaktive. Disse ser ikke poenget med sosiale medier og benytter det heller ikke, men er potensielle deltagere i fremtiden (Tuten og Solomon 2013, 75).

 Ved å kjenne handlemåten til disse gruppene som finnes på de sosiale mediene, kan virksomheten tilpasse sin kommunikasjonstrategi til de aktuelle brukertypene.

Kilde:

 • Tuten, Tracy L. og Michael R. Solomon. 2013. Social media marketing. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education
Du leser nå artikkelserien: Viral markedsføring

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Viral markedsplanlegging – Fase 2: MålgruppeViral markedsplanlegging – Fase 3: Valg av mål >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Viral markedsføring
 • To-steg hypotesen (Word Of Mouth / “jungeltelegrafen”)
 • Opinionsleder
 • Influencers og influencer marketing
 • Den virale spredningsprosessen
 • Positive og negative sider ved viral markedsføring
 • Hvordan bruke viral markedsføring som en del av markedsstrategien?
 • Sosial- og viral markedsplanlegging
 • Viral markedsplanlegging – Fase 1: Situasjonsanalyse
 • Viral markedsplanlegging – Fase 2: Målgruppe
 • The Social Technographics Profile
 • Viral markedsplanlegging – Fase 3: Valg av mål
 • Viral markedsplanlegging – Fase 4: Strategi og publiseringsplan
 • Publiseringsplan for sosiale medier (sosial markedsføring)
 • Viral markedsplanlegging – Fase 5: Budskap og verktøy
 • Viral markedsplanlegging – Fase 6: Implementering
 • Viral markedsplanlegging – Fase 7: Styring og kontroll
 • Det juridiske rammeverket for innholdsmarkedsføring
 • Hva kan jeg skrive om andre?
 • Hva gjør jeg hvis jeg blir utsatt for sjikane og ærekrenkelser?
 • Etisk standard for innlegg i sosiale medier
 • Hvorfor deler vi budskap med andre?
 • Delinger kan dekke fysiologiske- og trygghetsbehov
 • Delinger kan dekke sosiale behov
 • Delinger dekker behovet for nyheter og sladder
 • Nyheten må appellere til følelsene for å skape en viral effekt
 • Delinger dekker vårt behov for lett underholdning
 • Delinger kan dekke statusbehov og behov for selvrealisering
 • De sosiale mediene skaper vår identitet
 • FIRO (Fundamantal Interpersonal Relation Orientation) teori
 • Kommunikasjonsprosessen avgjør delingfrekvensen
 • Ønskede kommunikasjoneffekter i sosial markedsføring
 • Avsenderens betydning for delingsfrekvensen
 • Gjør det enkelt å dele
 • Belønn og oppfordr til deling
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.