Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Når vi skal velge organisasjonsstruktur for virksomheten og fordele arbeidsoppgavene som må utføres på ulike stillinger, med en tilhørende stillingsinstruks som forteller hvordan disse oppgavene skal utføres og koordineres med virksomhetens øvrige arbeidsoppgaver, er det største problemet at det sjeldent finnes bare én løsning på problemet. Som regel må vi velge en av flere likeverdige løsninger. Spørsmålet blir derfor;

– hvilke av de potensielle løsningene skal vi velge når vi skal fordele arbeidsoppgavene og ansvaret for dem?

For å avgjøre dette må vi stille oss et nytt spørsmål:

– Hvilke arbeidsfordeling vil gi den beste arbeidsflyten?

Den arbeidsfordelingen og koordineringen som totalt sett vil gi den beste arbeidsflyten er den arbeidsfordelingen og koordineringen som bør velges.

Hva er arbeidsflyt?

Med arbeidsflyt menes:

“Rekkefølgen (sekvens) på arbeidsoperasjoner”

Å finne den beste arbeidsflyten er imidlertid ikke lett. Siden målet vårt er å finne den optimale arbeidsflyten benytter vi oss her av Quinn (2005:1) sin definisjon av arbeidsflyt. Quinn sier at arbeidsflyt er:

“den subjektive opplevelsen hvor hver enkelt føler at de presterer sitt beste”

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.