Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Når organisasjonen utvikler seg, kan det være aktuelt å opprette en linje–stab-organisasjon. Det vil si opprette spesialiserte avdelinger (staber) som støtter hovedfunksjonene i bedriften. F.eks. en personal eller IT-avdeling som skal fungere som rådgivere og støtte opp under den daglige driften i alle de andre avdelingene i linje-organisasjonen. Stabene er med andre ord støttefunksjoner som ikke kan bestemme over andre avdelinger. 

Utfordringene med denne organiseringen er å kartlegge hvor stabene skal plasseres i organisasjonskartet, og hvor mange stab-avdelinger som skal opprettes. Ulemper med mange staber er at organisasjonen blir mer innviklet og tungrodd. Fordelen er at mange staber hever bedriftens totale kompetanse.

I linje/stab – organisasjon er det klare linjer for ansvar og myndighet. Ingen ansatte har mer enn en sjef, og organisasjonen er hierarkisk oppbygget. Samtidig gir strukturen anledning til å spesialisere ulike deler av organisasjonen.

En organisasjon som baserer seg på linje/stab-prinsippet ser i prinsippet slik ut:

linje-stab-prinsippet
Eksempel på Linje/stab organisasjon, hentet fra NDLA

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss