Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Når organisasjonen utvikler seg, kan det være aktuelt å opprette en linje–stab-organisasjon. Her lager man spesialiserte avdelinger (staber) som støtter hovedfunksjonene i bedriften. Eksempler på dette kan være personale, økonomi eller IT. Da blir linjeorganisasjon supplert med for eksempel en IT-avdeling der de ansatte fungerer som rådgivere og støtter opp om den daglige driften. Det er altså typiske støttefunksjoner som plasseres i stabene. Staber kan ikke bestemme over andre avdelinger.

Utfordringene med denne organiseringen er å kartlegge hvor stabene skal plasseres i organisasjonskartet, og hvor mange stab-avdelinger som skal opprettes. Ulemper med mange staber er at organisasjonen kan bli mer innviklet og tungrodd. Fordelen er at mange staber hever bedriftens totale kompetanse.

I linje/stab – organisasjon er det klare linjer for ansvar og myndighet. Ingen ansatte har mer enn en sjef, og organisasjonen er hierarkisk oppbygget. Samtidig gir strukturen anledning til å spesialisere ulike deler av organisasjonen.

En organisasjon som baserer seg på linje/stab-prinsippet ser i prinsippet slik ut:

linje-stab-prinsippet
Eksempel på Linje/stab organisasjon, hentet fra NDLA

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg