Domene og webhotell fra OnNet.no

Kvalitet kan som vekst ha en rekke ulike betydninger. De fleste forbinder kvalitet med noe positivt. At et produkt som omtales som et kvalitetsprodukt vil normalt sett være et bra produkt, tilfredsstillende eller attråverdig.

vekst-kvalitet
Sammenhenger mellom kvalitet, innovasjon og vekst.

Garvin (i Troye, 1990) viser til fem ulike betydninger av kvalitet som han har samlet fra litteraturen:

Transcendent: Kvalitet er noe absolutt som ikke blir påvirket av tilfeldige variasjoner. Kvalitet i denne forstand må oppleves for å forstås. En slik oppfatning av kvalitet gjør det vanskelig å kunne måle og teste da det ikke er mulig å påvirke denne formen for kvalitet.

Produktbasert: Kvalitet er noe målbart og består av ulike mengder egenskaper. Kravet for måling av kvalitet i denne forstand er at man finner en slags enighet om hvilke egenskaper som danner basis for kvalitet, og hvor store mengder som er å regne som gode eller dårlige. Det kan oppstå mange personavhengige meninger om begrepet. Produktbasert kvalitet er vanskelig å direkte overføre til tjenester da de sjelden oppfattes som like hver gang.

Brukerbasert: ”Kvalitet er i øynene som ser”. Testvinnende produkter er ikke nødvendigvis det produktet alle ville synes er best, men på en annen side skal slike tester representere det brede lag av folket. Det største problemet ved å velge en slik tilnærming er å avgjøre hvilke verdier som skal ta hensyn til da disse verdiene til dels kan være motstridene i øynene til brukerne.

Produsent eller produksjonsbasert: Kvalitet har basis i produksjonsorienterte normer. Kvalitetsmålinger ser da på avviket mellom disse normene og det faktiske produktet. Et problem med denne tilnærmingen er at det vil være mer naturlig å fokusere på effektivitet, kostnader og produksjonstekniske forhold, enn forhold som etterspørrernes ønsker, preferanser og kjøpsadferd. Det blir altså i mindre grad vurdert fra en brukers perspektiv.

Verdibasert: Kvalitet er en avveining mellom nytte og verdi på den ene siden og i hvilken grad man gir avkall på andre goder (for eksempel penger) på den andre. Altså er kvalitet en veid oppfatning av hva man får, mot hva som kreves for å anskaffe dette. For tilbydere av kvalitet blir da utfordringen å finne riktig mengde kvalitet, fremfor best mulig kvalitet.

Alle som ønsker å være en tilbyder av kvalitet har en rekke muligheter og utfordringer knyttet til dette, blant annet kan de velge å fokusere på:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.