Domene og webhotell fra OnNet.no

Involvering krever en plattform

For at brukerne eller andre eksterne partnere skal kunne delta i en brukerdrevet eller co-creation prosess kreves det en engasjerende plattform, hvor alle kan møtes for å utveksle ideer, erfaringer, kunnskaper, problemer, løsninger osv.

Denne plattformen kan være en:

  • Lukket plattform – et sted bare noen få utvalgte har adgang til
  • Åpen plattform – et sted alle har tilgang til (krever normalt bare at man registrerer seg)

Plattformene kan være:

  • Fysiske plattformer (off-line plattform)
  • Digitale plattformer (on-line plattform)

Plattformens målsetning er å engasjere deltakerne, slik at de beste ideene og løsningene blir utviklet i et kreativt miljø. Kjennetegn på en engasjerende plattform er at dette er en samling av personer, prosesser, grensesnitt og artefakter, hvor den engasjerende utformingen skaper et miljø av interaksjoner som fungerer som intensiver i ide-og løsningutformingen. Plattformens verdi avgjøres av det resultatet som skapes av de individuelle erfaringene som møtes og videreutvikles gjennom deltakernes møte og samarbeid på plattformen. Slike plattformer kan skapes hvor som helst i verdiskapningen.

Off-line eller on-line plattform

Online og offline har hver sine fordeler og ulemper. Forskjellen mellom disse to plattformen er stikkordsmessig:

On-lineOff-line
AsynkrontSamtidig
KontinuerligTidsbegrenset
Mange dialoger samtidigEn samtale om gangen
Viss grad av anonymitetFysisk tilstedeværelse
Individuelt eller kollektivtTeambasert
Passer for evolusjonære utviklingPasser bedre for radikal utvikling
Gradvis utviklingIntenst

Fordelen med online samtaler er at man kan gå tilbake i teksten og hente opp igjen teamer som vil gi større mulighet for refleksjon, sammenlignet med offline samtaler. Deltakerne må gi en spontan og umiddelbar kommentar for så gå videre. Senere i prosessen kan de likevel gå tilbake og stille spørsmål, noe som er med på å skape nye tråder innenfor flere samtaler (Fuller, Ind og Trevail 2012, 106)

Det som ofte skjer i en offline samtale, er at det oppstår en felles oppfattelse gjennom dialog som fører til et nytt stadium. Man kan prøve å se tilbake til tidligere samtaleemner, men uten en skriftlig logg er det vanskelig å holde oversikten. Dette kan resultere i at man fort mister koblingen til fortiden (Fuller, Ind og Trevail 2012, 106).

I et nettsamfunn utvikler samtalen seg etter hvert som man stadig legger på nye lag. Mens ved samtaler som er ansikt til ansikt er det mer intensitet fordi man benytter kroppsspråket. Følsomme temaer passer best for diskusjon online, der det eksisterer en viss grad anonymitet. Generelt kan vi si at samskapning offline egner seg bedre for intensiteten som ligger i radikal kreativitet, mens online egner seg bedre for gradvis utvikling. Det å kombinere offline og online passer ideelt når organisasjonen ønsker å samskape en innovasjon for så å videreutvikle ideen frem til implementering (Fuller, Ind og Trevail 2012, 106).

Hvordan starte plattformutviklingen?

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.