Domene og webhotell fra OnNet.no

Tre personer
Bilde: unsplash.com

Det finnes ingen enkeltårsak som forklarer hvorfor konflikter oppstår på en arbeidsplass. Hva som utløser en konflikt vil alltid være avhengig av hva slags konflikttype vi snakker om.

  1. Persepsjon konflikter – ulike virkelighetsoppfatning og misforståelser skaper konflikten.
  2. Personlige konflikter (relasjonskonflikter) – en følelsemessig kollisjon mellom to personligheters atferd og meninger skaper konflikten.
  3. Verdikonflikter – en kollisjon mellom motstridene verdier, normer og behov er årsaken til at konflikten oppstår
  4. Interessekonflikt – en kollisjon mellom motstridene interesser er årsaken til konflikten
  5. Sakskonflikter – årsaken til konflikten skyldes at partene ikke er enige om hvilke mål, ressurser, strategier, virkemidler eller prosesser vi skal benytte oss av.
  6. Strukturkonflikter – er som regel knyttet til makt, måten ting gjøres på, organiseringen, belønningssystemet, oppgavefordelingen og samhandlingen i organisasjonen eller mellom grupper og individer.

Selv om det er tusenvis av årsaker som kan skape en konflikt på en arbeidsplass er det noen årsaker som er mer vanlige enn andre.

Fire årsaker gjør at konflikter alltid vil oppstå i en organisasjon

Som vi har vært inne på tidligere så er konflikter er en naturlig del av hverdagen til enhver organisasjon og noe vi ikke kan unngå. Bolman & Deal (1994) lærte oss allerede på 1990-tallet at konflikter alltid vil oppstå på en arbeidsplass av følgende grunner:

  1. Alle organisasjoner har ulike interessenter med ulike mål og interesser som de ønsker å ivareta.
  2. Det vil alltid finnes varige forskjeller mellom interessentene i en organisasjon.
  3. Ressursene er alltid begrenset i en organisasjon
  4. Makt er en nøkkelressurs

Disse fire årsaken gjør at konflikter alltid vil oppstå i en organisasjon. For å løse disse konfliktene mente Bolman & Deal (1994) at vi måtte benytte oss av maktbruk, forhandlinger, kjøøslåing og kompromisser. En logikk som kan visualiseres slik:

Disse faktorene som alltid vil skape konflikter i en organisasjoner kan kort forklares slik:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.