agenturer.no

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 2 av 12 artikler om Kjedesamarbeid

    Denne artikkelen er del 14 av 19 artikler om Vekst

Annonse

Hva er filialforetak  (kjede-eide filialer)?

Med kjede-eide filialer, eller filialforetak, menes at det er kjeden selv som eier og drifter alle de lokale avdelingene (utsalgsstedene) og ansetter sentralt det personalet som er nødvendig.

Dette innebærer at kjeden lettere kan omrokkere på personalsiden, profilen, strategien og målene de jobber etter uten å måtte ta hensyn til en rekke andre medlemmer eller franchisetakere før en endring kan gjennomføres.

Fordeler og ulemper ved filialforetak (kjede-eide filialer)

Fordelen med en kjede-eid filial er at man har kontroll på hele organisasjonen og driften. Bak delen er at at siden kjeden selv eier alle filialene kreves dette langt større kapital enn hvis man velger en av de andre kjedeformene, samtidig som det er kjedeeieren selv som må ta hele risikoen.

Ettersom det er kjeden som selv må ta risikoen og bygge opp nye filialer som dekker nye geografiske områder er det ikke mulig å ekspandere så raskt med denne kjedeformen som de andre kjedeformene. Å samle eksisterende selskaper som allerede har alt de trenger for driften er vesentlig enklere og raskere enn å bygge opp alt fra grunnen av selv gjennom å leie lokaler, innrede dem, rekruttere og lære opp medarbeiderne og starte selve driften.

Manglende motivasjon hos lederne av filialforetakene er også ett stort problem med denne kjedeformen. Mens medlemmene i medlemskjedene og franchisetakerne i franchisekjedene er selvstendige selskaper som drives av eieren selv, har de som driver ett filialforetak ingen personlige eierinteresser i selskapet de leder. Resultatet blir dermed lett at de ikke tar det samme ansvaret som en medlemsbedrift eller franchisetaker vil ta for å ivareta sine egne økonomiske investeringer.

Fordelen er generelt at om man lykkes så vil kjedeeieren tjene mer enn man kunne oppnådd gjennom for eksempel franchiseavgifter. Erfaring så langt tyder også på at kjede-eide filialer har større sjanse til å vokse internasjonalt enn ved medlemskjeder og til dels franchisekjeder. Dette ved at det er kjedeeieren selv som tar alle beslutningene og styrer utviklingen. Noe som skaper langt større commitment enn når kjedeeieren selv ikke har noe eierskap i de utenlandske filialene. 

Kjede-eide filialer kan organiseres som utsalgssteder, showrooms eller shop-in-shop om bemanning eller andre årsaker ikke rettferdiggjør en vanlig filial. Under følger en kort forklaring på disse.

Annonse

Utsalgsteder (filialer)

Med utsalgsted menes:

“Individuelle butikker som skal dekk et geografisk område kundene kan oppsøke for å kjøpe ett produkt eller tjeneste”

Dette er den vanligste formen for filialforetak i Norge og benyttes innen de fleste bransjer idag. Utsalgsstedene er normalt et lokale hvor alle produktene til kjeden står utstilt og som kunden kan plukke med seg selv og betale for ved utgangen. Utsalgsstedene krever derfor både ett attraktivt butikklokale og lagerkapasitet.  

Shop-in-shop

Shop-in-shop er:

“en butikk i butikken”

Det vil si at butikken ligger fysisk plassert i en annen butikk. Et eksempel på shop-in-shop er Footstar som har over 2.200 shop-in-shop på Kmart i USA. Footstar eier varene, hyller og utstilling og bemanner selv butikken. Kmart tjener på dette ved at de kan tilby et større utvalg fottøy uten risiko, i tillegg til at de tar betalt leie for området og funksjonene (vedlikehold, rengjøring osv) som Footstar benytter seg av (Berman and Evans, 2009).

I Norge er ikke shop-in-shop like vanlig, men aktører som Apple har begynt å åpne shop-in-shop løsninger i de største Elkjøp butikkene (Elkjøp, 2010).

Shop-in-shop har fordelen av at den man leier plass hos bidrar med sine kunder uten at man selv må markedsføre mot denne gruppen. En av de største ulempene er at man vanligvis ikke får lov til å selge de samme eller tilsvarende produkter som den man leier lokaler av (Berman and Evans, 2009).

Annonse

Showroom

Showroom fungerer som et visningslokale. Den kan organiseres som et selvstendig lokale med betjening eller som en del av en annen butikk a´la shop-in-shop, men uten betjening. Om man velger å bemanne showroomene vil det ikke forekomme direkte salg til kunden. Kundene henvises til nettbutikken for å gjøre sine innkjøp. Kunden kan ved hjelp av Internett nå nettbutikken fra egen PC, eller fra PC-er som er disponible i visningslokalet (Berman and Evans, 2009).

Et eksempel på showrooms i Norge er Bolia som i flere år har hatt showrooms for sine møbler i de største byene. Bolia har nå gått bort fra dette etter et eierskifte hvor den nye eieren har tung erfaring fra vanlig butikkhandel.

Fordelen med showroom er at man kan spare kostnader, for eksempel personalkostnader. Ulempen er at man ikke er til stede og kan veilede kunden og dermed risikerer man å miste salg (Berman and Evans, 2009).

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn
Annonse


Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Kjedesamarbeid

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << KjedesamarbeidMedlemskjede (frivillig kjede) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Kjedesamarbeid
 • Filialforetak (kjede-eide filialer/egne utsalgssteder)
 • Medlemskjede (frivillig kjede)
 • Franchise & franchisekjede
 • Franchisegiver
 • Franchisetaker
 • Allianse
 • Agent med agentur
 • Horisontalt og vertikalt kjedesamarbeid og integrasjon
 • Markedets livssyklus
 • Kjedesamarbeid i fremtiden
 • Mellomleddets posisjon og betydning i dagens digitale samfunn
 • Du leser nå artikkelserien: Vekst

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Vekst gjennom innovasjonMedlemskjede (frivillig kjede) >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Vekst og vekstledelse
 • Økonomisk utvikling i følge Schumpteter sin bølgeteori
 • Bedriftens livssyklus
 • Vekstfaktorer: – Hva avgjør bedriftens vekst?
 • Kvalitet – en viktig del av vekstbegrepet
 • Vekstmål
 • Vekststrategi
 • Vekststrategien er en del av forretningsstrategien
 • Marked eller lokalisasjon: – To essensielle vekststrategier
 • Ekspansjonmatrisen
 • Vekststigen
 • Organisk vekst
 • Vekst gjennom innovasjon
 • Filialforetak (kjede-eide filialer/egne utsalgssteder)
 • Medlemskjede (frivillig kjede)
 • Franchise & franchisekjede
 • Fusjon og oppkjøp
 • Allianse
 • Vekststrategier for et merke