Domene og webhotell fra OnNet.no

Sosialiseringsprosessen
Bilde: unsplash.com

Hva er en venn?

Vennskap utvikles over tid når to eller flere personer omgås og trives i hverandres selskap. En venn er en person som du har et nært og tillitsfullt forhold til. Vennskap er basert på gjensidig tillit, respekt, støtte og omsorg. En venn er noen du kan dele dine tanker, følelser, interesser og opplevelser med, og som gir deg emosjonell støtte og selskap. Vennskap kan variere i intensitet og varighet, men ekte vennskap er preget av lojalitet, ærlighet, empati og en genuin interesse for hverandres velvære. Venner kan være en kilde til glede, trøst og personlig vekst.

Hva som anses som et vennskap varierer fra person til person, og fra kultur til kultur. Beskrivelsen over er en beskrivelse som er typisk for å beskrive et norsk vennskap. Når dette er sagt må det samtidig legges til at det er vanskelig å trekke skillet mellom en venn og en bekjent. En bekjent er en person som ikke er så viktig for deg som en venn. De står deg ikke så nært. Du har ikke jevnlig kontakt med dem og de har begrenset påvirkningskraft på deg. 

Hva kjennetegner et vennskap?

Vennskap er abstrakt og det kan være vanskelig å si om en relasjon er et vennskap eller barre et bekjentskap. I denne vurderingen kan følgene momenter brukes for å se om en relasjon som et vennskap eller ikke:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss