Domene og webhotell fra OnNet.no

 

Som vi har vært inne på har en endringsleder mange viktige oppgaver i enhver endringsprosess. Lykkes de ikke med disse oppgavene mislykkes også endringsforsøket. Spørsmålet blir derfor hvilket lederstil vi skal velge for å være sikker på at lederen når sine endringsmål og virksomheten får suksess med sin endringsstrategi. 

Endringsledelse er situasjonsbestemt

Problemet her at bare at endringsledelse er situasjonsbestemt. Det finnes derfor ingen rett og gal lederstil for endringslederen. Lederstilen som velges må tilpasses ut i fra organisasjonens situasjon, mål og strategier.  Et poeng som kommer klarest frem i Situasjonsbestemt ledelse, hvor valg av lederstil er et spørsmål om hvilken situasjon vi står ovenfor.

Bolman & Deal sine fire fortolkningsrammer

Bolman og Deal sine fire fortolkningsrammer er en annen relevant ledelseteori i denne sammenheng, da den har lært oss at hvilke problemer og løsninger vi ser er avhengig av hvilken fortolkningsramme vi velger:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.