Adam Smith ( f. 1723 )


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 10 av 51 artikler om Markedsøkonomiens historiske utvikling
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


adam-smithFødt i Skottland i 1723, og tok sin utdannelse ved Oxford og University of Glasgow, hvor han også var foreleser.

Smiths bidrag til den økonomiske tenkningen er omfattende, og mer enn noen annen av hans tids økonomer så han de sentrale kreftene som påvirker markedsøkonomien og hvordan de konkurrerende markeder fungerer.

Hans økonomiske tenkning var imidlertid farget av hans interesse av moralfilosofi, og er ikke uten svakheter. Smith forvirret både seg selv og generasjoner av økonomer ved å mislykkes i å finne gode teorier for relative priser, det generelle prisnivået og endringer i velferden.

Når det gjelder hans verditeori var han tydelig forvirret, men klarte likevel å formulere et grunnlag som bl.a. David Ricardo bygget videre på.

Smith så at markedet ofte mislyktes i å frembringe de ideelle sosiale forhold, men hevdet samtidig at statlig innblanding fikk større negative følger enn om markedskreftene fikk fritt spillerom. De frie markedskreftene uten statlig innblanding ville ifølge Smith føre til naturlige priser og en optimal fordeling av ressursene slik at forbrukerne får de produktene de etterspør til den lavest mulig pris, og man oppnår maksimal økonomisk vekst.

Men til tross for hans aktive forsvar av de frie markedskreftene, innrømte han at statlig innblanding ville være nødvendig på visse områder. F.eks. skoler, bygging av vei og importvern.

Smith mente at siden kapitalistene hadde profittmaksimering som sitt overordnede mål ville fri konkurranse mellom dem ville føre til stabile priser og -overskudd. Skulle fortjenesten bevege seg over det normale i en næring eller handelsområde vil nye investorer oppsøke markedet og den økte konkurransen ville sørge for at prisene og fortjenesten ble presset nedover til et stabilt nivå (Teorien om den «usynelige hånd»).

Oppsummering av Smiths viktigste teorier

 • Sparing av kapital er avgjørende for landets velferd, men han mente at det bare var kapetalistene som var i stand til å spare penger. Arbeidsklassen tjente for lite, og godseierne brukte alt til luksusforbruk.
 • Arbeidernes produktivitet er avhenging av arbeidsfordeling og spesialisering. Samlebåndprinsippet var etter hans mening det som gav størst effektivitet, og han var den første som påpekte «stordriftsfordelene». Dvs. at jo større markedet er, og jo større bedriften er jo mer rasjonellt kan man drive.
 • Arbeidskraft som produserer produkter som kan omsettes er produktiv arbeidskraft. Arbeidskraft som produserer tjenester er uproduktiv arbeidskraft. Den uproduktive arbeidskraften gjelder det å minimere, det eneste som fremmer vekst er produktiv arbeidskraft mente Smith.
 • Produksjonen i et land kan kun øke ved å øke andelen av produktiv arbeidskraft. Dette kan gjøres ved å omskolere uproduktiv arbeidskraft eller sette arbeidsledige i produktivt arbeid.
 • Velferd skapes gjennom oppspart kapital, produktiv arbeidskraft, arbeidsdeling og  spesialisering.
 • Jo mer som går til kapitalvarer isteden for forbruksvarer, desto større blir den økonomiske veksten.
 • Han kom ikke med noen god inntektsfordelingsteori, men konkluderte med at lønn =  eksistensminimum.
 • Siden arbeiderne stilte vesentlig svakere en arbeidsgiverne ved en eventuell streik, foreslo han at det ble innført et slags lønnsfond (streike kasse) for å sikre utbetalinger av lønninger i tider med streik

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Markedsøkonomiens historiske utvikling

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Den klassiske periodenSmiths verditeori >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Økonomisk tenkning – den historiske utviklingen
 • Tidlig preklassisk tenkning (Økonomisk tenkning)
 • Gresk tenkning & slavesamfunnet
 • Det føydale økonomiske system
 • Skolastikerne ( År 1200 – 1500)
 • Pre-klassisk tenkning
 • Merkantilismen ( 1500 – 1750 )
 • Fysiokratene (1750 – 1776)
 • Den klassiske perioden
 • Adam Smith ( f. 1723 )
 • Smiths verditeori
 • Thomas R. Malthus (1766-1834)
 • Jean Bartiste Say (1767 -1832)
 • David Ricardo (1772 – 1823)
 • Inntektsfordelingen i den klassiske perioden
 • Ricardos verditeori
 • Teorien om komparative fordeler
 • John Stuart Mill (1806 – 1873)
 • Karl Marx (1818 – 1883)
 • Marx erkjennelseteori
 • Materialistisk historieoppfatning
 • Hva bestemmer produktets pris (Bytteverdien) ?
 • Marx verditeori – en arbeidsverditeori
 • Hva er profitt, og hvordan skapes profitten?
 • Nyklassisk økonomi
 • Nyklassisk økonomi
 • Nyklassikernes mål
 • Alfred Marshall (1842 – 1924)
 • Hva bestemmer prisen (Partiell likevekt)?
 • Priselastisitet
 • «The Cambridge cachballance version of the Quantity theory of money»
 • «The transaction version»
 • Hva bestemmer prisen ?
 • Hvordan måle nytteverdien?
 • Hvilken nytte har vi av inntekten (pengene)?
 • Grensenytte og etterspørsel
 • Sammenhengen mellom tilbud og etterspørsel
 • Nyklassisk innteksfordelingsteori
 • Introduksjon til moderne økonomi
 • Moderne mikroøkonomi
 • Moderne makroøkonomi
 • John Maynard Keynes (1883 – 1945)
 • Keynes løsning på arbeidsledigheten
 • Hva bestemmer etterspørselen og forbruket (C)?
 • Hva bestemmer investeringene (I)?
 • Keynesiansk motkonjukturpolitikk
 • Keynesiansk politikk og inflasjon
 • Monetarisme
 • Tilbudsidepolitikk
 • Den klassiske motrevolusjon
 • Oppsummering av moderne økonomi