Domene og webhotell fra OnNet.no

layout

Hvorfor er layout viktig?

Når en person ser en nettside, en avis, et magasin eller film vil de begynne å studere budskapets form før de begynner å lese selve teksten.

Før de har lest så mye som ett ord, vil de ha gjort seg opp en mening om budskapets innhold, ut i fra budskapets form. Det er m.a.o. ikke teksten, men formen på budskapet som skaper førsteinntrykket. Dette er også grunnen til at det er vesentlig forskjell på formen på reklamen til REMA 1000 og Rolex.

Rema1000 reklame

Rolex

Siden budskapets form er så viktig for førsteinntrykket folk får er det viktig at budskapets form er i samsvar med innholdet. Innholdet skal med andre ord støtte opp under det førsteinntrykket kunden har fått av budskapets form. 

I denne artikkelserien skal vi se litt nærmere på hvordan du ved hjelp av ulike grafiske virkemidler kan gi budskapet en form som forsterker budskapet og øker oppmerksomheten.

Hva er layout ?

Med layout (eller uttegning/skissering) menes:

utnytting av en bestemt flate med riktig fordeling av formens grafiske elementer

Med elementer menes:

* Overskrift
* Brødtekst
* Illustrasjoner
* Farger
* Bilder
* Skripttyper
* Merke/navn
* Lydeffekter
* Video
* Andre effekter

Layout, tegning eller oppklebing er med andre ord en samlebetegnelse som forteller hvordan skrift, bilder og illustrasjoner skal plasseres i en visuell presentasjon. For eksempel i trykksak, app eller nettside.

Normalt angir layouten alle tekniske detaljer for en visuell formgivning, f.eks. valg av skrifttype, marger, skriftstørrelse, linjeavstand og lignende typografiske og grafiske elementer.

Layoutens formål

Layoutens formål er å gi en visuell presentasjon som:

  • skiller budskapet ut fra konkurrerende budskap og som samtidig bygger opp under virksomhetens offisielle visuelle profil.
  • trekker til seg målgruppens oppmerksomhet
  • vekker en såpass stor interesse at et ønske om å følge budskapet skapes
  • utløser den endelige handlingen budskapet ønsker å trigge.

Disse effektmålene er de samme som inngår i AIDA-modellen; – den eldste av våre kommunikasjonsmodeller. For å oppnå disse effektmålene må vi ha god kunnskap om målgruppens persepsjon – og kommunikasjonsprosess, slik at vi er istand til å benytte de virkemidlene som kreves for:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss