agenturer.no

layoutNår en person ser en nettside, en avis, et magasin eller en film vil de begynne å studere budskapets form før de begynner å lese selve teksten.

Før de har lest så mye som ett ord, vil de ha gjort seg opp en mening om budskapets innhold, ut i fra budskapets form. Det er m.a.o. ikke teksten, men formen som skaper førsteinntrykket. Dette er også grunnen til at det er vesentlig forskjell på formen på reklamen til REMA 1000 og Rolex.

Av den grunn er det viktig at budskapets form er i samsvar med innholdet. Vi skal i denne artikkelserien se litt nærmere på hvordan du ved hjelp av ulike grafiske virkemidler kan gi budskapet en form som forsterker budskapet og øker oppmerksomheten.

Hva er layout ?

Med layout (eller uttegning/skissering) menes:

utnytting av en bestemt flate med riktig fordeling av formens grafiske elementer

Med elementer tenker vi her på:

* Overskrift
* Brødtekst
* Illustrasjoner
* Farger
* Merke/navn
* Lydeffekter
* Applets
* Andre effekter

Layout, tegning eller oppklebing er med andre ord en samlebetegnelse som forteller hvordan skrift, bilder og illustrasjoner skal plasseres i en visuell presentasjon. For eksempel i trykksak eller nettside.

Normalt angir layouten alle tekniske detaljer for en visuell formgivning, f.eks. valg av skrifttype, marger, skriftstørrelse, linjeavstand og lignende typografiske og grafiske elementer.

Annonse

Layoutens formål

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg