Domene og webhotell fra OnNet.no

OECD deler grovt sett internprisingsmetodene inn i to hovedgrupper:

  1. tradisjonelle transaksjonsmetoder
  2. fortjenestebaserte metoder

Tradisjonelle transaksjonsmetoder

Ifølge OECDs retningslinjer bør multinasjonale konsern fortrinnsvis benytte de tradisjonelle transaksjonsmetodene når internprisen skal settes (Liland og Nordbø 2002). De tradisjonelle transaksjonsmetodene bygger på sammenlignbare transaksjoner med uavhengige foretak og er derfor ”de mest direkte midler for å fastsette hvorvidt betingelser i forretningsmessige og finansielle relasjoner mellom nærstående foretak er i henhold til armlengdeprinsippet” (OECD 2001b, punkt 2.49, s II-17).

De tradisjonelle transaksjonsmetodene inkluderer:

  1. Sammenlignbar ukontrollert pris – metoden (SUP-metoden)
  2. Videresalgsprismetoden
  3. Kost-pluss-metoden

Sammenlignbar ukontrollert pris- metoden (SUP-metoden)

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss