Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

    Denne artikkelen er del 3 av 33 artikler om Informasjonssystem

I enhver bedrift vil det finnes en eksisterende base med informasjonssystemer som man må bygge videre på. Dette gjelder spesielt ved oppbygningen av datavarehus hvor målet er å samle informasjon fra forskjellige steder til et felles sentralt sted. 

Når man skal vurdere virksomhetens teknologiske struktur er det viktig å huske på at virksomhetens eksisterende base med systemer, dvs. teknologier og applikasjoner, er svært viktig å ta vare på når den teknologiske plattformen skal videreutvikles. 

Slike systemer er gjerne såkalte legacy-systemer som betyr “nedarvede systemer“. Normalt er dette et gammelt system som er blitt flikket på gjennom flere år for å fjerne alle barne-sykdommer og gjøre det perfekt for den oppgaven den opprinnelig var laget for å gjøre. Slike systemer kan være over 20 år gamle og de som opprinnelig utviklet dem har gjerne forlatt virksomheten for lenge siden. 

Slike systemer utgjør ofte en sentral og viktig rolle i mange virksomheter og det er ofte slike systemer vi må hente ut informasjonen vi trenger når vi skal utvikle datavarehus og integrere informasjonen fra mange ulike kilder i et velfungerende informasjonssystem.

Du leser nå artikkelserien: Informasjonssystem

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << InformasjonssystemIT-strategi >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Informasjon
 • Informasjonssystem
 • Legacy-systemer
 • IT-strategi
 • Maskinvare plattform
 • Programvareplattform
 • Operativsystem
 • Systemutvikling (Software Engineering)
 • Datanettverk (nettverk)
 • Klient – Server arkitektur
 • Trelagsarkitektur
 • Database
 • API (Application Programming Interface) og bots
 • Algoritme
 • Brukergrensesnittdesign (UI – design) og brukervennlighet (usability)
 • Brukeropplevelse (UX – Design)
 • Morville – modellen (påvirkningforhold i brukeropplevelse)
 • Datasikkerhet
 • Digital teknologi (IKT-teknologi) – kjennetegn og muligheter
 • Digital strategi (IKT-strategi)
 • Planleggingsmodell for informasjonssystemet
 • Hvilke informasjonssystemer trenger virksomheten?
 • Work Centered Analysis (WCA)
 • Business Intelligence (BI)
 • Management Information Systems
 • Customer Relationship Management (CRM)
 • Transaksjonsprosesseringssystemer
 • Marketing automation system
 • ERP-system (foretaksystem)
 • Andre nødvendige informasjonssystemer
 • Strategisk analysemetoder for informasjonstrategien
 • Dokumenter og fil-formater
 • Internett sin historie