Domene og webhotell fra OnNet.no

En markedsstrategi er en langsiktig plan for hvordan virksomheten skal angripe og pleie sitt marked for å nå sitt markedsmål. Det vil si en angivelse av hvordan virksomheten skal nå sitt omsetnings-, vekst-, lønnsomhets- og virksomhetsmål.

Hva er en markedsstrategi?

Mens markedsmålet forteller oss hva som er det overordnede målet med markedsføringen, forteller markedstrategien hvordan vi skal klare å nå dette målet.

Markedsstrategien er med andre ord:

kartet som viser veien til markedsmålet“.

Selve begrepet markedsstrategi kan defineres slik:

Den delen av markedsplanen som forteller hvordan virksomheten skal oppnå varige konkurransefortrinn og kunderelasjoner gjennom å utvikle, tilby, distribuere og følge opp kundeverdier som tilfredsstiller målgruppens forventninger til totalopplevelsen eller sluttresultatet, med tildelte midler for å nå sitt markedsmål

Markedsstrategien forteller med andre ord hvordan virksomheten skal legge opp sin markedsføring for å nå sitt markedsmål det kommende året eller årene, avhengig av virksomhetens planleggingsyklus.

Utledet av forretningstrategien

Forretningsmål og markedsmål

Siden markedsføringen kun er et av mange virkemidler virksomheten iverksetter for å nå sitt langsiktige forretningsmål gjennom å følge en overordnet forretningsstrategi, må alle virksomhetens strategier, inkludert markedsstrategien, være utledet av denne strategien for at den skal støtte opp under de retningslinjene som er trukket opp i  forretningsstrategien som er denne overordnede strategien for hele virksomheten. Akkurat på samme måte som markedsmålet må være utledet av forretningsmålet.

Sammenhengen mellom forretnings- og markedsstrategien kommer vi nærmere inn på i neste artikkel i denne artikkelserien.

markedsstrategi-forretnings
Sammenhengen mellom forretnings- og markedsstrategien, og hvilke forhold som påvirker begge strategiene

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.