Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

En markedsstrategi er en langsiktig plan for hvordan virksomheten skal angripe og pleie sitt marked for å nå sitt markedsmål. Det vil si en angivelse av hvordan virksomheten skal nå sitt omsetnings-, vekst-, lønnsomhets- og virksomhetsmål.

Hva er en markedsstrategi?

Mens markedsmålet forteller oss hva som er det overordnede målet med markedsføringen, forteller markedstrategien hvordan vi skal klare å nå dette målet.

Markedsstrategien er med andre ord:

kartet som viser veien til markedsmålet“.

Selve begrepet markedsstrategi kan defineres slik:

Den delen av markedsplanen som forteller hvordan virksomheten skal oppnå varige konkurransefortrinn og kunderelasjoner gjennom å utvikle, tilby, distribuere og følge opp kundeverdier som tilfredsstiller målgruppens forventninger til totalopplevelsen eller sluttresultatet, med tildelte midler for å nå sitt markedsmål

Markedsstrategien forteller med andre ord hvordan virksomheten skal legge opp sin markedsføring for å nå sitt markedsmål det kommende året eller årene, avhengig av virksomhetens planleggingsyklus.


Utledet av forretningstrategien

Forretningsmål og markedsmål

Siden markedsføringen kun er et av mange virkemidler virksomheten iverksetter for å nå sitt langsiktige forretningsmål gjennom å følge en overordnet forretningsstrategi, må alle virksomhetens strategier, inkludert markedsstrategien, være utledet av denne strategien for at den skal støtte opp under de retningslinjene som er trukket opp i  forretningsstrategien som er denne overordnede strategien for hele virksomheten. Akkurat på samme måte som markedsmålet må være utledet av forretningsmålet.

Sammenhengen mellom forretnings- og markedsstrategien kommer vi nærmere inn på i neste artikkel i denne artikkelserien.

markedsstrategi-forretnings
Sammenhengen mellom forretnings- og markedsstrategien, og hvilke forhold som påvirker begge strategiene

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.