Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er et dilemma?

Når vi arbeider med sosial markedsføring oppstår det lett ulike dilemma vi må forholde oss til, prøve å forebygge og treffe beviste valg for hvordan de behandles for å gi færrest mulig uønskede resultater. Men, hva er så et “dilemma“?

Et dilemma kan defineres som:

“et valg mellom to muligheter som begge vil medføre et uønsket resultat eller ønskede resultater som helt eller delvis utelukker hverandre gjensidig”

Petter Bae Brantzæg m.fl. (2011:130-131) presenterer i boken “Sosiale medier i all offentlighet” flere ulike dilemmaer som kan oppstå i sosial medier. Vi vil her ta for oss:

  • rolledilemma
  • ytringsdilemma
  • maktdilemma
  • troverdighetsdilemma

Rolledilemma

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.