Domene og webhotell fra OnNet.no

prosjektledelse

Alle prosjekter trenger en prosjektleder som er ansvarlig for å lede prosjektgruppen, og som har ansvaret for at prosjektmålet nås med tildelte ressurser, penger, tid og kompetanse. For at prosjektlederen skal kunne oppfylle sin rolle, kan prosjektlederen ikke være en person som liker å gjemme seg bort. Prosjektlederen må være en handlingsorientert person som klarer å få det beste ut av de de enkelte prosjektmedlemmene i prosjektet og som karer å koordinere deres innsats slik at prosjektet når sitt prosjektmål.

Definisjon: Prosjektleder

Selve begrepet prosjektleder kan defineres som:

“en leder som påvirker prosjektmedlemmenes atferd gjennom å motivere og styre samspillet mellom dem med det mål å nå prosjektmålet”

Prosjektlederen er den nærmeste overordnede for alle medlemmene i prosjektgruppen.

Hva er en prosjektleder?

Å være prosjektleder innebærer å oppnå resultater gjennom andre og at man har kompetanse på flere områder. I tillegg til generell ledelses kunnskap og grunnleggende kunnskap om det området prosjektet omhandler, kreves det også kunnskap i prosjektledelse. Det vil si kunnskap om å få prosjektet i havn på tid, kostnad, omfang og kvalitet.

Å være en prosjektleder vil si å lede er en menneskelig prosess for å oppnå resultater gjennom andre. Noe som krever at prosjektlederen må få personer med ulike interesser og ulik kompetanse til å dra i samme retning. I prosjektarbeid er den viktigste personen prosjektlederen. Prosjektlederen kan gjennom hele prosjektet støte på flere utfordringer, da særlig i forhold til det å skulle lede andre medarbeidere.

Prosjektlederen skal være (Karlsen, 2015, s. 105):

 • beslutningstaker,
 • den som skaffer ressurser,
 • den som motiverer prosjektdeltakerne
 • den som planlegger, budsjetterer og organiserer
 • den som følger opp, iverksetter endringer og kommuniserer med interessenter 

Prosjektleder er ansvarlig for styringen av prosjektet og vellykkede prosjekter krever effektiv ledelse og lederskap.

Prosjektlederens oppgave er å levere prosjektet i rett tid, kostnad, kvalitet og etter de spesifikasjonene som er gitt i prosjektmandat og prosjektplan. For å oppnå dette målet må prosjektlederen gjøre en god jobb på mange områder samtidig.

Prosjektlederens lederegenskaper

En dyktig prosjektlederens må ha følgende personlige egenskaper for å kunne fungere godt som en prosjektleder:

 • Karisma
 • Intelligens
 • Sosial intelligens
 • Samarbeidsevne
 • Entusiasme
 • Utadvendthet

De typiske kjennetegnene på en god prosjektleder er (holteacademy):

 1. Prosjektlederen har prosjektforståelse og kunnskap om hvordan prosjektet gjennomføres
 2. Prosjektlederen jobber strukturert og etter tydelige planer
 3. Prosjektlederen er tydelig som leder og god på kommunikasjon
 4. Prosjektlederen gir retning og motiverer teamet
 5. Prosjektlederen holder hodet kaldt når det stormer
 6. Prosjektlederen er engasjert

4 lederskapformer innen prosjektledelse

Jan Terje Karlsen (2015), skiller mellom fire ulike lederskapsformer innen prosjektledelse:

 1. Posisjonsorientert lederskap – her er det etablert egne posisjoner med tilhørende rollebeskrivelser som skal ivareta ledelsesroller og ledelsesaktiviteter. Det forutsettes her at lederen og de som ledes har like verdier og interesser i arbeidet.
 2. Personorientert lederskap – her er det lederens fysiske særtrekk og atferd som virker inn på gruppens effektivitet og prestasjonsevne. Her er karisma, intelligens og motivasjonsevne viktige egenskaper.
 3. Fagorientert lederskap – her er fokus knyttet til utførelsen av bestemte oppgaver og lederskapet utøves av den som er mest kompetent innen fagområdet.
 4. Situasjonsorientert lederskap – her er lederskapet tilpasses situasjonen og den enkelte oppgaven, organisasjon, rammebetingelser og medarbeiderens kompetanse. Her er det ingen lederskapsstil som defineres som «den beste», da lederskapet varierer med situasjonen.

Prosjektlederens kompass

prosjektleder-trekant

Prosjektleders ansvarsområder

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.