Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

I denne artikkelserien vil du lære hva en organisasjonstruktur er, hvorfor vi trenger en organisasjonsstruktur, hva den må inneholde, hvilke strukturer du kan velge mellom og hvordan du bør gå frem for å velge rett organisasjonsstruktur for din virksomhet

Hva er en organisasjonsstruktur?

En organisasjonsstruktur er en oversikt over det ønskede mønsteret av aktiviteter, forventninger og ide utveksling, mellom toppsjefer, ledere, ansatte og kunder eller klienter.

Det er ingen organisasjonsstruktur som er overlegen alle andre og garanterer suksess. Avhengig av strategi, størrelse, teknologi, miljø og de ansatte vil strukturen som
passer variere (Senior and Fleming, 2006).

Mintzberg definerer organisasjonsstruktur som

“summen av de måter bedriften deler opp arbeidet i klare oppgaver og oppnår koordinering mellom dem” (Mintzberg, 1979: 2)

før han så legger til:

“De formelle midler (…) som organisasjoner benytter for å dele opp og koordinere arbeidet, med den hensikt å oppnå stabile atferdsmønstre” (Mintzberg,1979: 66).

De grunnleggende elementene i en organisasjonsstruktur er allokeringen av ansvar, gruppering av de ansattes aktiviteter, og koordinering og kontroll (Senior and Fleming, 2006).

Organisatorisk struktur er en kritisk bestemmende faktor for organisatorisk effektivitet og må i de fleste tilfeller forandres når en organisasjonens organisatoriske mål endres. Strukturen må derfor ikke bare designes for å møte dagens behov, men også for å møte planlagte endringer (Lawler og Worley, 2006)


Hvilke elementer er nødvendige i en organisasjonsstruktur?

En organisasjonsstruktur skal vise hvordan organisasjonen er bygd opp organisasjonen m.h.t.:

  • Mål
  • Strategi
  • Regler og policy (retningslinjer)
  • Roller
  • Spesialisering
  • Samordning
  • Koblinger
  • Oppgaver
  • Teknisk system/kjerneteknologi
  • Omgivelser

I de påfølgende artiklene vil jeg komme inn på hver enkeltkomponent i organisasjonsstrukturen slik at du vet hva komponenten omfatter og hva du må huske på i denne sammenheng når organisasjonsstrukturen skal velges og konfigureres.

Hvordan den formelle strukturen er bygd opp, vil avgjøre hva organisasjonen er i stand til å utrette. F.eks. vil grupper som prøver å løse en komplisert oppgave, som ikke lar seg løse gjennom faste rutinene (som f.eks. forskning), fungerer bedre i en desentralisert struktur, enn i en sentralisert. Omvendt vil det være for grupper som arbeider med en enkle og rutinepreget oppgave, som f.eks. produksjon (Leavitt -78).

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss