Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Hva er en sluttrapport ?

​En sluttrapport er et styringsinstrument som prosjektleder lager under avslutningen av et prosjekt for å dokumentere hvordan prosjektet har gått i forhold til prosjektmandat og prosjektplanen som ble utviklet i planleggingsfasen. Prosjektets resultater sammenlignes her opp mot prosjektmål og styringsdokumentasjonen.

Når sluttrapporten er ferdig fremlegges den til prosjekteier for godkjenning og markerer med dette avslutningen av prosjektet.

Sluttrapporten skal kunne leses som et selvstendig dokument uten noen forkunnskap om prosjektet. Rapporten må ta utgangspunkt i prosjektdokumentasjonen og i de forutsetninger prosjekteier har gitt i forbindelse med tildelingen av ressursene.


Formål for sluttrapporten

Formålet med sluttrapporten er å sørge for at all relevant erfaring og læring fra prosjektet blir overført til linjeorganisasjonen og andre interessenter på en god måte, og sikre at resultatene er dokumentert på en hensiktsmessig måte. 

Sluttrapporten skal dokumentere erfaringer som er nyttige for andre prosjekter og annen relevant informasjon som er viktig for de som skal drifte og vedlikeholde prosjektets sluttprodukter. F.eks. potensielt uferdig arbeid, vedvarende usikkerheter ol.

Utnytte resultatene

For å kunne utnytte resultatene må sluttrapporten fortelle:

  • Hva fungerte bra i prosjektarbeidet?
  • Kan dette standardiseres for utnyttelse i andre prosjekter?
  • Kunne prosjektet ha blitt gjennomført på en bedre måte?
  • Hva har vi lært?

Evaluering av prosjektet

Sluttrapporten skal evaluere prosjektet. En evaluering innebærer en systematisk datainnsamling, analyse og vurdering av det gjennomførte prosjektet for å beskrive og vurdere verdien av noe. Evalueringen kan utføres av interne eller eksterne fagmiljøer, og omfanget bør tilpasses størrelsen og kompleksiteten på prosjektet som er gjennomført.

Formål:

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.