Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er tidsdreven aktivitetsbasert kalkulasjon ?

Time Driven Activity Based Costing (TDABC), også kalt tidsdreven aktivitetsbasert kalkulasjon på norsk, er en kostnadsfordelingsmodell. Modellen er en videreutvikling av ABC-metoden og er konstruert av Kaplan og Anderson.

Tidsstyrt aktivitetsbasert jobbkostnad viser de faktiske ressursene disse tilbudene bruker. Mens ABC-metoden baserer kostnadsfordelingen på den enkelte aktivitets årsak/virkning, knyttes ressurskostnaden direkte til kostnadsobjektet i TDABC ved bruk av tid som kostnadsdriveren. Fordelen med denne metoden er at vi kan bruke én kostnadsdriver og ha flere aktiviteter knyttet til denne, noe den tradisjonelle ABC-metoden ikke gir muligheten til.

Formålet med TDABC

Sluttmålet til ABC- og TDABC metoden er det samme. Nemlig å identifisere ineffektivitet og unødvendige utgifter gjennom hele produksjonsprosessen og finne muligheter for å krympe disse kostnadene. Forskjellen mellom metodene kan forenklet forklares slik:

Tradisjonelle ABC-analyser krevde at ansatte selv rapporterer hvor mye tid de brukte på forskjellige oppgaver for å kunne gjennomføre en kostnadsfordeling etter ABC metoden. Ironisk nok ble ABC-analysen utviklet for finne de tidkrevende prosesser, men ente selv opp med å bli en metode som er svært tid- og arbeidskrevende. Noe som gjør ABC kalkulasjoner svært kostbare. Dessuten er det ingen måte å verifisere nøyaktigheten av rapporterte tidskrav, da de ansatte selv har en interesse av å fylle ut de rapporterte tallene.

Tidsstyrt ABC oppstod som et svar på disse bekymringene, og har som mål å eliminere behovet for selvrapportert tidsbruk fra den enkelte ansatt som selv har kritisk innsikt i driftsutgiftene.

Bruksområder

Mulighetene for praktiske anvendelser av tidsdreven aktivitetsbasert kalkulasjon er nesten uendelige. F.eks. kan en virksomhet benytte tidsdreven aktivitetsbasert kalkulasjon til:

  • Identifiser mindre lønnsomme jobber, klienter eller tjenester
  • Evaluere og forbedre prisstrukturen for å øke fortjenesten
  • Forbedre prosesser for å øke fortjenestemarginene per prosess og totalt sett
  • Reduser kostnadene for produktdesign og produksjon
  • Redusere de samlede kostnadene
  • Optimaliser produkt- eller tjenestetilbudet (verditilbudet) for å maksimere inntektene
  • Stramme opp virksomhetens lønnsstrategi for å redusere faste utgifter

TDABC kalkyle modell

En TDABC kalkyle utarbeides i følgende fem steg:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss