Kategori: Prosessledelse

person writing on white paper

Verdiskapningsprosessen

Denne artikkelen er del 1 av 17 artikler i om Verdiskapning

Denne artikkelen er del 15 av 35 artikler i om Arbeidsbetingelser og markedssystemet

Denne artikkelen er del 6 av 39 artikler i om Prosessledelse

Denne artikkelen er del 26 av 41 artikler i om Situasjonsanalyse

Viser hvordan virksomheten skaper sine kundeverdier ved å integrere de fire øvrige dimensjonene i systemet til systemanalytisk verdiledelse til en verdiskapningprosess

Les mer