Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 12 av 14 artikler om Spørreskjema design

Lese tid (240 ord/min): < 1 minutter

Før spørreskjemaet utformes må ha tatt stilling til hvordan resultatene skal brytes ned i enheter, variabler og verdier.

Tar man ikke hensyn til hvordan de innhentede dataene skal benyttes før spørreskjemaet utarbeides, kan man senere i komme til å oppleve at de innhentede dataene ikke kan brukes på den måten som man har forutsatt.

Noe som kan føre til at resultatene ikke kan brukes til å besvare prosjektets problemstilling, og da er jo hele undersøkelsen bortkastet.

Hvordan resultatene bør brytes ned vil bli bestemt av problemstillingen.

Problemstillingen angir hvilken dissonans vi prøver å fjerne, og angir hvilke enheter og variabler som inngår i undersøkelsen. Variabelens egenskaper og målenivå vil avgjøre hvilke statistiske metoder som kan benyttes i dataanalysen og setter dermed en begrensning i hvordan det er mulig å bryte ned den innsamlede informasjonen.

De vanligste nedbrytningsvariablene i et markedsføringsprosjekt er som regel de tradisjonelle segmenteringskriteriene; geografi, demografi; psykografi og livsstil.

Du leser nå artikkelserien: Spørreskjema design

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Andre måleskalaer for spørreskjemaer (survey)Utforming av postale utsendelser >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Spørreskjema og spørreskjema design
 • Diagnose av variablens målenivå og måleskala
 • Spørreskjema : Spørsmål og ordbruk
 • Måleskala og -nivå i et spørreskjema
 • Flervalg (multiple choise) spørsmål
 • Prioritering (Purchase Intent Scales)
 • Konstant sum skala
 • Utsagnmetoden
 • Semantic Differential Scale
 • Brand mapping (produktkort)
 • Andre måleskalaer for spørreskjemaer (survey)
 • Hvordan skal resultatene brytes ned ?
 • Utforming av postale utsendelser
 • Pretest og endelig utforming
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.