Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

For å lykkes med strategisk planlegging må man overvinne følgende 5 hindringer som alltid vil prøve å hindre at strategien blir gjennomført i praksis. 

Disse er:

  1. Usikkerhet
  2. Friksjon
  3. Fleksibilitet
  4. Kvaliitet
  5. Størrelse og styrke

Usikkerhet

Å spå om fremtiden, spesielt 3-5 år frem i tid, er alltid beheftet med stor usikkerhet om en rekke indre og ytre forhold. Dette fordi ingen med sikkerhet vet hva som vil skje i fremtiden.

Idag hvor vi ser stadig raskere og større endringer innen den teknologiske, politiske, sosiale, økonomiske og markedsmessige utviklingen er usikkerheten naturlig nok større enn noensinne.

Den strategiske usikkerheten betyr at vi må legge våre planer og handle uten at vi med sikkerhet vet hva som vil skje i fremtiden. Denne usikkerheten må vi lære å leve med og heller fokusere på de faktorene vi kan gjøre noe med og som vi vet vil være med på å forme hvordan fremtiden vil se ut for virksomheten. Vi tenker da på forhold som medarbeidernes motivasjon, lojalitet og innsats ovenfor de målene virksomheten har satt for dem og virksomheten som helhet. Prøver medarbeiderne ikke helhjertet å nå disse målene og følge disse strategiene er vi dømt til å mislykkes før vi i det hele tatt har startet.

Etisk ledelse er her viktig for å redusere usikkerheten. En god indre moral gjør at vi bedre vet hvor vi har våre medarbeidere og gjør at vi kan stole på dem. På samme måte vil en høy god moral i det økonomiske system gjøre at vi kan stole på at våre konkurrenter, leverandører, kunder, myndigheter og samfunnet forøvrig vil følge de vedtatte spillereglene i bransjen, markedet og samfunnet for øvrig. Dette kan også redusere den opplevde usikkerheten.

Friksjon

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg