Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Resultatene fra en forskningsprosjekt vil alltid være heftet med visse feilkilder. Feilkildene kan oppstå både ved planlegging, innsamling og bearbeiding av dataene. Dette reduserer selvfølgelig undersøkelsens beslutningsgrunnlag, og resultatenes pålitelighet. Det er derfor viktig at vi kjenner feilkildene og at vi tar hensyn til dem.

Forskningkvalitet

Ingen undersøkelser er perfekte. Det vill alltid finnes begrensninger og feilkilder. Generelt kan vi si at det er tre faktorer som er avgjørende forskningsprosjektets kvalitet; valg av perspektiv, validitet og reliabilitet.


Diagnose av problemstilling

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss