Lightspeed webhotell

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 10 av 15 artikler om Feilkilder

    Denne artikkelen er del 18 av 20 artikler om Forskningsprosessen

Resultatene fra en forskningsprosjekt vil alltid være heftet med visse feilkilder. Feilkildene kan oppstå både ved planlegging, innsamling og bearbeiding av dataene. Dette reduserer selvfølgelig undersøkelsens beslutningsgrunnlag, og resultatenes pålitelighet. Det er derfor viktig at vi kjenner feilkildene og at vi tar hensyn til dem.


Forskningkvalitet

Ingen undersøkelser er perfekte. Det vill alltid finnes begrensninger og feilkilder. Generelt kan vi si at det er tre faktorer som er avgjørende forskningsprosjektets kvalitet; valg av perspektiv, validitet og reliabilitet.

Diagnose av problemstilling

Definisjon av problemstillingen er kanskje det aller viktigste i forskningsprosessen, idet den leder fram til valg av design, innsamlingsmetode, måleinstrumenter, respondenter, utvalgsstørrelse og analyse.

Er problemstillingen definert feil eller unøyaktig kan dette resultere i at undersøkelsen måler noe annet enn de vi ønsker å måle, eller at vi ikke har klart å måle det vi ønsker å måle. Har vi angrepet problemet feil, dvs. valgt feil perspektiv, kan vi risikere å overse viktige variabler eller enheter som har betydning for resultatet (undersøkelsens validitet).

 validitet-rentabilitetValiditet og reliabilitet

Å sjekke forskningresultatenes validitet og reliabilitet er selve essensen i vurderingens av studienes potensielle feilkilder og usikkerheter ved resultatene.

Validitet – eller gyldighet/relevans – er knyttet til hvorvidt undersøkelsen virkelig måler det den har til hensikt å måle. En sikker måte å få dårlig validitet på er å intervjue folk om ting de ikke har greie på.

Reliabilitet – eller pålitelighet – er knyttet til hvorvidt undersøkelsen representerer den virkelige situasjonen. Reliabilitets begrepet tar med andre ord for seg hvordan undersøkelsen er gjennomført. Høy rentabilitet betyr at uavhengige målinger skal gi tilnærmet identiske resultater.

Sammenhengen mellom validitet og reliabilitet er vist i modellen under.

validitet

Datatype

Hvilke feilkilder somfeilkilder-datatype vil påvirke informasjonen og konklusjonene til undersøkelsen, vil være avhengig av hvilken datatype undersøkelsen bygger på. Skal du analysere dataene m.h.t. mulige feilkilder, må vi skille mellom:

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Feilkilder

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << VitenskapValiditet >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Mentale blokkeringer og metodiske forutsetninger
 • Ontologi
 • Den klassiske idélære
 • Konstruktivisme
 • Sosialkonstruktivisme
 • Skjønn
 • Phronesis (klokskap)
 • Viten
 • Vitenskap
 • Feilkilder og usikkerhet ved resultatene
 • Validitet
 • Reliabilitet
 • Potensielle feilkilder ved prosessdata (byttemodellen)
 • Potensielle feilkilder ved kvantitative undersøkelser
 • Potensielle feilkilder ved kvalitative undersøkelser/metoder
 • Du leser nå artikkelserien: Forskningsprosessen

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << DataanalyseRapportskrivning >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Forskning
 • Forskningsprosessen
 • Situasjonsanalyse
 • Rammebetingelser
 • Forskningskompetanse
 • Tidsplan
 • Forskningsbudsjett
 • Identifiser beslutningssituasjonen og beslutningalternativene
 • Problem
 • Mentale blokkeringer og metodiske forutsetninger
 • Forskningsperspektiver (Positivisme / hermeneutikk)
 • Forskningsdesign
 • Samfunnsvitenskapelig metode
 • Etiske retningslinjer for forskning
 • Datainnsamlingsmetoder ved feltundersøkelse
 • Utvalg og utvalgsplan
 • Dataanalyse
 • Feilkilder og usikkerhet ved resultatene
 • Rapportskrivning
 • Oppfølging av forskningsresultatene