Domene og webhotell fra OnNet.no

Resultatene fra en forskningsprosjekt vil alltid være heftet med visse feilkilder. Feilkildene kan oppstå både ved planlegging, innsamling og bearbeiding av dataene. Dette reduserer selvfølgelig undersøkelsens beslutningsgrunnlag, og resultatenes pålitelighet. Det er derfor viktig at vi kjenner feilkildene og at vi tar hensyn til dem.

Forskningkvalitet

Ingen undersøkelser er perfekte. Det vill alltid finnes begrensninger og feilkilder. Generelt kan vi si at det er tre faktorer som er avgjørende forskningsprosjektets kvalitet; valg av perspektiv, validitet og reliabilitet.

Diagnose av problemstilling

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.