Domene og webhotell fra OnNet.no

Virksomhetens immaterielle eiendeler er den eller en av de mest verdifulle eiendelene til enhver virksomhet. Spørsmålet er bare hvordan du kan beskytte disse immaterielle rettighetene mot tyveri og misbruk fra andre. I denne artikkelserien ser vi nærmer på nettopp dette.

Overalt møter vi begrepet immaterielle eiendeler og -rettigheter og vi lærer at det er viktig å beskytte alle våre immaterielle eiendeler for å ivareta våre immaterielle rettigheter. La oss starte med å se litt nærmere på hva disse begrepene egentlig betyr.

Hva er en immateriell eiendel og en immateriell rettighet?

En svært generell og intetsigende definisjon av begrepet immaterielle eiendeler er:

“Eiendeler vi ikke kan ta og føle på (ikke materielle ting)”

En mer nøyaktig definisjon av hva som inngår i begrepet finner vi i definisjonen av immaterielle rettigheter. Med immaterielle rettigheter menes:

REGISTRERBARE INDUSTRIELLE RETTIGHETER (PATENT, VAREMERKE OG DESIGNREGISTRERING), OG IKKE-REGISTRERBARE SOM BEDRIFTSHEMMELIGHETER, KNOWHOW OG OPPHAVSRETT.

Coca-ColaTypiske immaterielle eiendeler er virksomhetens:

 • Firmanavn
 • Domene
 • Varemerker og merkevarer
 • Oppfinnelser
 • Patenter
 • Slagord og spesielle mønstre
 • Litteratur og kunst

Disse immaterielle verdiene utgjør idag i stadig større grad virksomhetens verdigrunnlag. Disse eiendelene er det derfor viktig å beskytte mot tyveri og misbruk, slik at andre ikke kan høste gevinsten av virksomhetens langvarige innsats med å bygge opp disse immaterielle eiendelene.

Har virksomheten oppfinnelser som kan patenteres eller mønsterbeskyttes er dette enda viktigere. Spesielt i tilfeller hvor virksomheten har investert mye kapital i disse patentene eller tiltakene, og i tilfeller hvor det ligger et stort teknologisk og/eller økonomisk potensial i oppfinnelsen. Gjøres dette ikke kan dette fort bli virksomhetens “grav“.

Intellektuell kapital, -verdier, -eiendeler og -rettigheter

Begrepene intellektuell kapital, intellektuelle verdier, intellektuelle eiendeler, intellektuelle rettigheter og industrielle rettigheter er begreper som ofte blandes sammen. La oss starte med å forklare forskjellen på dem.

 • Intellektuell kapital er, i følge Harrison & Sullivan (2000, s. 34): ”kunnskap som kan omgjøres til profitt”
 • Immaterielle verdier/ressurser er en samlebetegnelse for alle ikke-fysiske verdier som kan anvendes i bedriftens verdiskapningsprosess.
 • Immaterielle eiendeler (IP) og immaterielle verdier blir brukt mye om hverandre. Det eneste som skiller dem i litteraturen er hvorvidt det er noe som anvendes eller eies av bedriften.
 • Immaterielle rettigheter (IPR) kalles også immaterialrett på norsk og er samlebetegnelse på de juridiske enerettene som beskytter de immaterielle verdiene/eiendelene. Immaterialretten omfatter kun rettigheter til resultatet av åndsinnsats som har materialisert seg i en eller annen form (Holmvang et al. 2014). Her inngår også betegnelsen formell beskyttelse.

Industrielle rettigheter og industrielt rettsvern

Industrielle rettigheter og industrielt rettsvern er to samlebetegnelser på de rettighetene som kan registreres og som etter registrering gir beskyttelse. Dvs. patentrett, designrett, kretsmønsterrett og varemerkerett. Disse rettighetene står i kontrast til f.eks. opphavsrett og fotografirett, der vernet oppstår i det et verk skapes. Unntaket fra denne regelen er varemerkerett, som kan oppstå både ved registrering og innarbeidelse.

Figuren nedenfor viser hvordan begrepene henger sammen. Begrepene til høyre er undergrupper av begrepet til venstre:

immaterielle-begreper

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.