Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

    Denne artikkelen er del 7 av 23 artikler om Fusjon og oppkjøp

strategisk-klaff

Strategisk klaff vil si:

I hvor godt bedriftenes strategier og ressursbeholdninger passer sammen.

Jo bedre disse passer sammen, desto høyere klaff. I bedriftsoppkjøp kan den strategiske klaffen beregnes ved å vurdere hvor godt organisasjonene som slås sammen, styrker eller utfyller hverandres strategi når det gjelder hvilken bransje man er i, type marked man opererer innenfor eller hva slags intellektuell kapital organisasjonen besitter.

En bedriftssammenslåing vil bare lykkes dersom resultatet av sammenslåingen kan utnytte den intellektuelle kapitalen på en mer virkningsfull og effektiv måte enn det selskapene tidligere har klart hver for seg (Roos et. al., 2005).

Hvor god strategisk klaff man har mellom to bedrifter som slås sammen kan deles inn i de som har lav, middels god og høy strategisk klaff. Lav strategisk klaff innebærer at man ved å ta utgangspunkt i de underliggende strategiske målene, ser at de to verdiskapningsmodellene man har ikke passer sammen eller utfyller hverandre godt.

Videre betyr en lav strategisk klaff at det heller ikke finnes noen mulighet for å utbedre denne gjennom integrasjonsarbeid (ibid). En middels god klaff innebærer at man strategisk passer middels god sammen, men klaffen er ikke åpenbar i den nåværende situasjonen. Dette betyr videre at man ser det kan oppstå god eller høy klaff i fremtiden.

En slik type klaff er ganske vanlig, og ser ofte relativt lovende ut. I slike tilfeller er det likevel viktig å gjøre en grundig analyse. Dette er for å sørge for at de vinningene man oppnår gjennom synergiene overstiger de kostnadene selskapet får ved omskapings- og integrasjonsarbeidet. Dersom den strategiske klaffen derimot er høy, betyr dette at verdiskapningsmodellene allerede passer sammen. Dette forventes også å fortsette i fremtiden.

Betingelser

Det finnes fem generelle betingelser som gjelder for oppnå strategisk klaff med integrasjon ved fusjoner og oppkjøp (Roos et.al., 2005). Disse er knyttet opp mot intellektuell kapital:

1. Vesentlighet for formålet med bedriftssammenslåingen: Den intellektuelle kapitalen må være avgjørende for den strategiske hensikten med bedriftssammenslåingen for at det skal være potensial til stede for synergier.

2. Fleksibilitet: Skal man kunne skape synergier er det viktig at de underliggende ressursene og omdannelsen av disse er fleksible nok til at de kan skape ulike resultater, og grunnlag for synergier.

3. Tilgjengelighet: Ressursene må være tilgjengelige for at de skal kunne utnyttes og skape synergier. ”I spørsmål om menneskelige ressurser dreier dette seg ofte om organisasjonskultur, og da må man foreta en dypere analyse av organisasjonens rådende kultursystem”.

4. Kapasitet: Den intellektuelle kapitalen må ha kapasitet til å kunne utnyttes for å skape synergier. Fysiske ressurser har sine kapasitetsbegrensninger, mens ressurser knyttet opp mot intellektuell kapital ikke har det. Dette skyldes at disse ressurser er ikke rivaliserende. ”En organisasjonsressurs, som for eksempel en prosess, kan brukes av et ubegrenset antall mennesker på ubegrenset mange forskjellige steder”.

5. Koordineringsfleksibilitet:Med koordineringsfleksibilitet menes ledernes evne til å koordinere nye strategiske bruksområder for fleksibel intellektuell kapital ved å omdirigere, omkonfigurere og resirkulere ressursene”. Her er evnen de to bedriftenes ledelse har til å integrere en kritisk fremgangsfaktor. Nøkkelen til verdiskaping ved bedriftssammenslåinger er derfor ”å styre gjensidige avhengighetsforhold på riktig måte”. 

 

Du leser nå artikkelserien: Fusjon og oppkjøp

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Verdsettelse av synergieffekterOppkjøpsstrategi >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Fusjon og oppkjøp
 • Fusjon og oppkjøpsmotiv
 • Effekter av horisontale fusjoner og oppkjøp
 • Kompetanseoverføring og utnyttelse av intellektuell kapital
 • Synergieffekter
 • Verdsettelse av synergieffekter
 • Strategisk klaff – en forutsetning for en vellykket fusjon eller oppkjøp
 • Oppkjøpsstrategi
 • Faser i fusjonsprosesser
 • Hvordan finne gode fusjons- og oppkjøpskandidat?
 • Første kontakt med oppkjøpskandidaten eller fusjonspartneren
 • Forhandlingsfasen (kjøpsavgjørelse)
 • Integrasjonsfasen
 • Ledelse av fusjons- og oppkjøpsprosessen
 • Kritiske suksessfaktorer for oppkjøp
 • Oppgaveintegrasjon
 • Sosial og kulturell integrasjon
 • Allokering av posisjoner og funksjoner
 • Deltakelse og eierskap i fusjons- og oppkjøpsprosessen
 • Tillit – nøkkelen til suksess i fusjons- og oppkjøpsprosessen
 • Hvordan prise en oppkjøp/fusjonkandidat korrekt?
 • Oppgjørsform ved selskapsovertakelser
 • Negative konsekvenser ved oppkjøp og fusjoner
 • Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.