agenturer.no

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 2 av 37 artikler om Markedsplan

situasjonsanalyse

Enhver markedsplan starte med en situasjonsanalyse av alle aktørene i markedssystemet som kan ha interesse av å påvirke virksomhetens videre kurs.

For å finne ut hvilke interessenter markedsplanen må ta høyde for, lønner det seg å starte analysearbeidet med å tegne opp et interessentkart som viser hvilke interessenter som vil ha interesse av å påvirke virksomhetens videre kurs.

Deretter lønner det seg å starte med de interne arbeidsbetingelsene eller de aktørene som omtales som mikrosystemet i gjennomgangen av markedssystemet, for å finne sterke og svake sider internt i virksomheten. Her finnes det en mengde analyseverktøy som kan brukes. Noen aktuelle verktøy er:

Når de interne forutsetningene er kartlagt, kan man gå videre å se på hvilke muligheter og trusler som finnes i omgivelsene som omgir virksomheten. Dette krever en analyse av alle eksterne arbeidsbetingelser som omfatter alle aktørene i offentlighets– og makrosystemet i virksomhetens markedssystem.

Noen aktuelle analyseverktøy for å analysere de eksterne arbeidsbetingelsene er:

Sentralt i denne situasjonsanalysen står virksomhetens verditilbud, konkurransevirkemidlene og bruken av kommunikasjonsvirkemidlene.

Verditilbudet omfatter alle virkemidler som innvirker på kjøperens opplevelse i form av ofte og/eller belønninger ved å ha med bedriften å gjøre. De klassiske konkurransevirkemidlene bedriften har til rådighet og som kan brukes til å påvirke denne opplevelsen er de såkalte 6 – P`er:

 • Product (Produktet, tjenesten, systemet)
 • Price (Pris, rabatt, betalingsform og betingelser)
 • Place (Distribusjon, tilgjengelighet, beliggenhet, åpningstider osv)
 • Promotion (Markedskommunikasjon)
 • People (De ansatte på alle nivåer, kundebehandling, holdninger, verdier, servicegrad osv).
 • Posisjon (Merkevarestrategi) 

Første oppgave er å beskrive verditilbudet, sett med kundens øyne. I neste artikkel ser jeg nærmere på hvordan du går frem for å kartlegge kundenes kjøpsprosess og beskriver verditilbudet.

markedsplan-analyse

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!
Annonse

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Markedsplan

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << MarkedsplanKundeverdianalyse >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Markedsplan
 • Situasjonsanalyse av markedssystemet
 • Kundeverdianalyse
 • Markedsplan modell
 • Målgruppe
 • Markedsmål
 • Salgsvolum og markedsandel som markedsmål
 • Overskudd/lønnsomhet som markedsmål
 • Kundetilfredshet som markedsmål
 • Markedsmål per segment / produkt?
 • Vekstmål
 • Ekspansjonmatrisen
 • Markedsmål pyramiden
 • Målkort (styringskort)
 • Markedsstrategi
 • Markedsstrategien – en forlengelse av forretningsstrategien
 • Kothler`s 4 – markedsposisjon strategier
 • Omdømmestrategi
 • Visuell profil
 • Omdømmets betydning for rekruttering- og oppfølgingstrategien
 • Rekrutteringstrategien
 • Servicestrategi
 • Serviceleveranse- og serviceledelsessystem
 • Oppfølgingsdimensjonen
 • Markedsføringsmiks og konkurransevirkemidler
 • Produktstrategi
 • Distribusjonsstrategi
 • Salgskanal
 • Multikanalproblemet og multikanalkunder
 • Prisstrategi og prispolitikk
 • Kommunikasjonmiks
 • Integrasjon og synergi mellom kanalene
 • Markedsprogram (handlingsplan)
 • Markedsføringsbudsjett – nivå for innsats
 • Tidsplan for markedsføringen
 • Implementeringstrategi for markedsføringen
 • Styring og kontroll av markedsplanen