Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 2 av 38 artikler om Markedsplan

situasjonsanalyse

Enhver markedsplan starte med en situasjonsanalyse av alle aktørene i markedssystemet som kan ha interesse av å påvirke virksomhetens videre kurs.

For å finne ut hvilke interessenter markedsplanen må ta høyde for, lønner det seg å starte analysearbeidet med å tegne opp et interessentkart som viser hvilke interessenter som vil ha interesse av å påvirke virksomhetens videre kurs.

Deretter lønner det seg å starte med de interne arbeidsbetingelsene eller de aktørene som omtales som mikrosystemet i gjennomgangen av markedssystemet, for å finne sterke og svake sider internt i virksomheten. Her finnes det en mengde analyseverktøy som kan brukes. Noen aktuelle verktøy er:

Når de interne forutsetningene er kartlagt, kan man gå videre å se på hvilke muligheter og trusler som finnes i omgivelsene som omgir virksomheten. Dette krever en analyse av alle eksterne arbeidsbetingelser som omfatter alle aktørene i offentlighets– og makrosystemet i virksomhetens markedssystem.

Noen aktuelle analyseverktøy for å analysere de eksterne arbeidsbetingelsene er:

Sentralt i denne situasjonsanalysen står virksomhetens verditilbud, konkurransevirkemidlene og bruken av kommunikasjonsvirkemidlene.

Verditilbudet omfatter alle virkemidler som innvirker på kjøperens opplevelse i form av ofte og/eller belønninger ved å ha med bedriften å gjøre. De klassiske konkurransevirkemidlene bedriften har til rådighet og som kan brukes til å påvirke denne opplevelsen er de såkalte 6 – P`er:

 • Product (Produktet, tjenesten, systemet)
 • Price (Pris, rabatt, betalingsform og betingelser)
 • Place (Distribusjon, tilgjengelighet, beliggenhet, åpningstider osv)
 • Promotion (Markedskommunikasjon)
 • People (De ansatte på alle nivåer, kundebehandling, holdninger, verdier, servicegrad osv).
 • Posisjon (Merkevarestrategi) 

Første oppgave er å beskrive verditilbudet, sett med kundens øyne. I neste artikkel ser jeg nærmere på hvordan du går frem for å kartlegge kundenes kjøpsprosess og beskriver verditilbudet.

markedsplan-analyse

Du leser nå artikkelserien: Markedsplan

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << MarkedsplanKundeverdianalyse >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Markedsplan
 • Situasjonsanalyse av markedssystemet
 • Kundeverdianalyse
 • Kundeverdi
 • Markedsplan modell
 • Målgruppe
 • Markedsmål
 • Salgsvolum og markedsandel som markedsmål
 • Overskudd/lønnsomhet som markedsmål
 • Kundetilfredshet som markedsmål
 • Markedsmål per segment / produkt?
 • Vekstmål
 • Ekspansjonmatrisen
 • Markedsmål pyramiden
 • Målkort (styringskort)
 • Markedsstrategi
 • Markedsstrategien – en forlengelse av forretningsstrategien
 • Kothler`s 4 – markedsposisjon strategier
 • Omdømmestrategi
 • Visuell profil
 • Omdømmets betydning for rekruttering- og oppfølgingstrategien
 • Rekrutteringstrategi
 • Servicestrategi
 • Serviceledelsessystem
 • Oppfølgingsdimensjonen
 • Markedsføringsmiks og konkurransevirkemidler
 • Produktstrategi
 • Distribusjonsstrategi
 • Salgskanal
 • Multikanalproblemet og multikanalkunder
 • Prisstrategi og prispolitikk
 • Kommunikasjonmiks
 • Integrasjon og synergi mellom kanalene
 • Markedsprogram (handlingsplan)
 • Markedsføringsbudsjett – nivå for innsats
 • Tidsplan for markedsføringen
 • Implementeringstrategi for markedsføringen
 • Styring og kontroll av markedsplanen
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.