Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er et innovasjonssystem?

Innovasjonssystem er et begrep vi bruker for å angi:

det rammeverk av strukturer, institusjoner, regelverk og andre rammebetingelser i samfunnet som har betydning for en virksomhet sin innovasjonsevne.

Et innovasjonssystem er med andre ord det helhetlige nettverket av institusjoner, aktører og prosesser en virksomhet er avhengig av for å skape, utvikle og spre en innovasjon i en bestemt region, sektor eller land. Dette inkluderer både formelle og uformelle mekanismer som påvirker innovasjonsaktivitetene i et land eller en region.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss