Domene og webhotell fra OnNet.no

Charles Darwin mente at organismer utvikler seg over tid og at de tilpasser seg miljøbetingelser ut i fra biologiske faktorer. Dette konseptet kalles biologisk evolusjon og var noe Darwin begynte å tenke på da han var på en femåring reise ombord HMS Beagle. På denne reisen observerte han variasjoner i arter på ulike hav, øyer og kontinenter. Han utviklet ikke sin evolusjonsteori da han var til sjøs, men det var under denne reisen at han begynte å fundere på dette.

Darwin var ikke den første til å presentere en evolusjonsteori, men han var den første til å legge frem signifikante bevis i den retningen.

Darwin ventet imidlertid i 20-år fra sin reise før han turde å publisere sin evolusjonsteori, i frykt for kirken og almenheten.

Å indikere at mennesket kom fra apene var noe han viste ville vekke forargelse og sinne blant mange, spesielt hvis han ikke hadde bevis for sine påstander. I dag er Darwin`s evolusjonsteori allment akseptert av alle forskere.

Darwins teori har fire hovedprinsipper

Det første sier at verdens dyre- og plantesamfunn er dynamisk, som vil si at de forandrer seg over tid.

Det andre er at evolusjon er gradvis og vedvarende. Nye arter utvikler seg som følge av sakte og stødige miljøforandringer. Når plutselige og dramatiske miljøforandringer skjer så vil en arts evne til å tilpasse seg bli satt på prøve. Noen arter tilpasser seg og overlever, mens andre arter ikke gjør det og dør ut.

Det tredje er at alle organismer stammer fra et felles opphav. Over tid har naturlig seleksjon sørget for ulike arter som hver er tilpasset sitt økosystem.

Det fjerde og siste er at naturlig seleksjon ikke bare sørger for tilpasning under miljøforandringer, men det forsøker også å holde status quo under relativt stabile miljøbetingelser.

Adopsjon og naturlig seleksjon

Det er særlig to konsepter som er viktig i Darwins evolusjonsteori: adapsjon og naturlig seleksjon.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.