Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Hva er et utvalg?

Istedenfor å studere alle enhetene som inngår i et teoretisk univers, f.eks. alle menneskene i Norge, benytter vi oss av et mindre utvalg respondenter. Et utvalg er dermed en beskriver hvem som er valgt som representanter for resten av universet vi ønsker å studere i et studie/undersøkelse.


Hva er en utvalgsplan?

Utvalgsplanen er en plan som forteller hvem som skal være med i undersøkelsen, og omfatter minst følgende fire punkter:

  1. Utvalgsenhet: – Hvem er målgruppen for studiet/undersøkelsen? Dette er avhengig av formålet med undersøkelsen og målgruppens tilgjengelighet.
  2. Utvalgsstørrelse: – Hvor mange skal studeres/undersøkes? Dette avhenger av undersøkelsen krav til sikkerhet
  3. Utvalgsmetode: – Hvordan skal utvalget trekkes? Dette er avhengig av om vi ønsker å generalisere resultatene eller ikke.
  4. Utvalgsmedia: – Hvordan skal de utvalgte enhetene nås?

Disse fire punktene kan gjøres som til følgende fire spørsmål:

Hvilken utvalgsmetode man må velge vil være avhengig om man ønsker å generalisere resultatene til å gjelde hele populasjonen (universet) eller ikke.

Hvorfor trekke et utvalg?

Det finnes mange årsaker til at man velger å trekke ut en stikkprøve istedenfor å intervjue eller observere hele populasjonen/universet. De viktigste årsakene er:

  1. Kostnadsbesparelser. Det er rimeligere å undersøke noen få elementer i populasjonen, enn hele populasjonen.
  2. Tidsbesparelse. Man får fram informasjonen raskere enn om hele populasjonen skulle intervjues.
  3. Feilkilde som ligger i å samle in store datamasser reduseres.

I enkelte tilfeller er utvalg dessuten den eneste muligheten til å samle inn data om en populasjon. Feks. når man ikke har noen klart avgrenset populasjon. Dette kan være fordi den er uendelig stor, eller fordi det teoretiske universet er ukjent (f.eks. alle HIV – positive i Afrika).

Utvalg er en metode for å kunne generalisere resultatene

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss