Domene og webhotell fra OnNet.no

Felteksperiment
Photo by Austin Distel

Hva er et utvalg?

Istedenfor å studere alle enhetene som inngår i et teoretisk univers, f.eks. alle menneskene i Norge, benytter vi oss av et mindre utvalg respondenter. Et utvalg er dermed en beskriver hvem som er valgt som representanter for resten av universet vi ønsker å studere i et studie/undersøkelse.

Hva er en utvalgsplan?

Utvalgsplanen er en plan som forteller hvem som skal være med i undersøkelsen, og omfatter minst følgende fire punkter:

  1. Utvalgsenhet: – Hvem er målgruppen for studiet/undersøkelsen? Dette er avhengig av formålet med undersøkelsen og målgruppens tilgjengelighet.
  2. Utvalgsstørrelse: – Hvor mange skal studeres/undersøkes? Dette avhenger av undersøkelsen krav til sikkerhet
  3. Utvalgsmetode: – Hvordan skal utvalget trekkes? Dette er avhengig av om vi ønsker å generalisere resultatene eller ikke.
  4. Utvalgsmedia: – Hvordan skal de utvalgte enhetene nås?

Disse fire punktene kan gjøres som til følgende fire spørsmål:

Hvilken utvalgsmetode man må velge vil være avhengig om man ønsker å generalisere resultatene til å gjelde hele populasjonen (universet) eller ikke.

Hvorfor trekke et utvalg?

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss