Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er bærekraftig utvikling?

Bærekraftig utvikling handler om:

å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.

Begrepet bærekraftig utvikling ble lansert i 1987 på møte til Verdenskommisjonen for miljø og utvikling av Brundtland-kommisjonen når de presenterte sin rapport “Vår felles framtid”. Begrepets hovedbudskap var at de som kommer etter oss, må få de samme mulighetene som vi har til å få oppfylt våre behov. Samtidig som vi må jobbe for å få en jevnere fordeling av ressursene i verden for dagens generasjoner.

Begrepet brukes ofte av politikere og miljøbevegelser for å begrunne at fattigdomsproblemer og miljøproblemer må ses i sammenheng, og for å argumentere for at kortsiktige økonomiske hensyn må vike plassen for langsiktige miljøhensyn.

Definisjon av bærekraftig utvikling

Under det sosiale toppmøtet World Summit on Social Development i 1995 ble bærekraftig utvikling definert som:

«rammene for våre anstrengelser for å oppnå en høyere livskvalitet for alle mennesker», der «økonomisk utvikling, sosial utvikling og miljøvern samvirker og forsterker hverandre gjensidig.»

Hva inngår i begrepet bærekraftig utvikling?

Selv om innholdet i bærekraftbegrepet har vært gjenstand for diskusjon opp gjennom årene, bygger de fleste handlingsprogrammer omkring bærekraftig utvikling på følgende felles prinsipper:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss