Kategori: Verdibasert ledelse

medalje

Identitetskapene symboler

Denne artikkelen er del 23 av 32 artikler i om Verdibasert ledelse

Denne artikkelen er del 12 av 26 artikler i om Psykososialt arbeidsmiljø

Denne artikkelen er del 17 av 23 artikler i om Symbolsk ledelse

Med identitetskapene symboler menes symboler som gir virksomheten en identitet utad og en følelse av fellesskap og tilhørighet innad gjennom å signalisere hvem vi er og hva vi står for

Les mer
verdier

Verdi og verdier

Denne artikkelen er del 8 av 32 artikler i om Verdibasert ledelse

Denne artikkelen er del 7 av 20 artikler i om Sosialiseringsprosessen

Denne artikkelen er del 5 av 23 artikler i om Symbolsk ledelse

Denne artikkelen er del 13 av 23 artikler i om Organisasjonskultur

I dagligtale benyttes begrepet verdi ofte om det som vi oppfatter som ”det gode”. Begrepet verdi står for: “Alt det som er verdifullt for menneske”.

Les mer
kultur-ritualer

Artefakter og symboler

Denne artikkelen er del 20 av 32 artikler i om Verdibasert ledelse

Denne artikkelen er del 10 av 20 artikler i om Sosialiseringsprosessen

Denne artikkelen er del 13 av 23 artikler i om Symbolsk ledelse

Denne artikkelen er del 18 av 23 artikler i om Organisasjonskultur

Artefakter er alle konkrete fysiske gjenstander, tekst, språk og atferd i en kultur. Artefaktene er kulturtelle symboler som formidler informasjon om hva som kjennetegner de underliggende kulturelementene

Les mer
tillit

Tillit – den viktigste enkeltverdien

Denne artikkelen er del 12 av 22 artikler i om Holistisk Systemledelse

Denne artikkelen er del 34 av 46 artikler i om Endringsledelse

Denne artikkelen er del 15 av 32 artikler i om Verdibasert ledelse

Denne artikkelen er del 12 av 37 artikler i om Lærende organisasjoner

Denne artikkelen er del 11 av 23 artikler i om Symbolsk ledelse

Denne artikkelen er del 15 av 23 artikler i om Organisasjonskultur

Denne artikkelen er del 4 av 6 artikler i om Organisering av organisasjonen

Tre ting er nødvendig for å styre en stat: våpen, mat og tillit. Av disse er tilliten det viktigste og det man sist må miste.

Les mer
Spille poker

Kulturuttrykk

Denne artikkelen er del 21 av 32 artikler i om Verdibasert ledelse

Denne artikkelen er del 11 av 20 artikler i om Sosialiseringsprosessen

Denne artikkelen er del 14 av 23 artikler i om Symbolsk ledelse

Denne artikkelen er del 19 av 23 artikler i om Organisasjonskultur

Med kulturuttrykk menes: ”de ulike symbolske prosesser, objekter, strukturer og handlinger som inngår i kulturen”

Les mer
norm

Sosiale og moralske normer

Denne artikkelen er del 8 av 25 artikler i om Moral & etikk

Denne artikkelen er del 16 av 32 artikler i om Verdibasert ledelse

Denne artikkelen er del 13 av 37 artikler i om Lærende organisasjoner

Denne artikkelen er del 8 av 20 artikler i om Sosialiseringsprosessen

Denne artikkelen er del 12 av 23 artikler i om Symbolsk ledelse

Denne artikkelen er del 17 av 23 artikler i om Organisasjonskultur

På hvilken måte påvirker våre normer vår atferd? I denne artikkelen finner du svarene på dette.

Les mer
miljo

Verditolkning : – Hvordan forstå og tolke verdiene?

Denne artikkelen er del 6 av 25 artikler i om Moral & etikk

Denne artikkelen er del 11 av 32 artikler i om Verdibasert ledelse

Denne artikkelen er del 8 av 23 artikler i om Symbolsk ledelse

Denne artikkelen er del 14 av 23 artikler i om Organisasjonskultur

Det er den enkeltes individuelle verdier som bestemmer organisasjonens moral og etikk. Disse individuelle verdiene trenger ikke nødvendigvis å ha noen sammenheng med de verdiene som er formulert i det offisielle verdigrunnlaget.

Les mer
sosialisering

Hvordan lærer vi hva som er rett og galt?

Denne artikkelen er del 7 av 25 artikler i om Moral & etikk

Denne artikkelen er del 18 av 32 artikler i om Verdibasert ledelse

Denne artikkelen er del 3 av 23 artikler i om Organisasjonskultur

Hvilke verdier og normer vi legger til grunn for å avgjøre om en handling er moralsk og etisk riktig er noe vi lærer av omgivelsene våre gjennom sosialisering fra vi blir født til vi dør.

Les mer
kultur-sub-klasser

Organisasjonskultur ( bedriftskultur )

Denne artikkelen er del 6 av 32 artikler i om Verdibasert ledelse

Denne artikkelen er del 10 av 26 artikler i om Psykososialt arbeidsmiljø

Denne artikkelen er del 3 av 23 artikler i om Symbolsk ledelse

Denne artikkelen er del 2 av 23 artikler i om Organisasjonskultur

Denne artikkelen er del 2 av 6 artikler i om Organisering av organisasjonen

De mønstrene av meninger, verdier, normer, roller, skikker o.l. som forteller medlemmene hvem de er, og hvordan de gjør saker og ting.

Les mer
Språk og kommunikasjon

Språk

Denne artikkelen er del 25 av 31 artikler i om Styring og kontroll

Denne artikkelen er del 22 av 32 artikler i om Verdibasert ledelse

Denne artikkelen er del 12 av 20 artikler i om Sosialiseringsprosessen

Denne artikkelen er del 10 av 46 artikler i om Læring

Denne artikkelen er del 15 av 23 artikler i om Symbolsk ledelse

Denne artikkelen er del 6 av 27 artikler i om Barnets utvikling

Språk er det viktigste kjennetegnet som skiller mennesket fra andre vesener. Språket er helt sentralt i menneskelig tenkning og samhandling

Les mer