Domene og webhotell fra OnNet.no

Indeksfond

Hva er et indeksfond?

Et indeksfond er et passivt aksjefond som består av et utvalg aksjer som skal speile referanseindeksen til indeksfondet. At fondet er passivt vil si at aksjefondet ikke styres av en fondsforvalter. Istedenfor å prøve å slå markedet, slik som aktive aksjefond prøver å gjøre, er målet til et indeksfond å følge indeksen fondet skal være et speilbilde av.

Hva er en aksjeindeks?

En aksjeindeks er et sett utvalgte aksjer som brukes som en indikator for børsens utviklingen over tid. Aksjene som inngår i en aksjeindeks skal samlet sett representere et marked, en bransje eller region.

Hovedindeksen til Oslo Børs er et eksempel på en aksjeindeks. Denne indeksen viser hvordan aksjene som er notert på hovedlisten til Oslo Børs utvikler seg over en tidsperiode. Andre populære indekser er DOW, S&P 500 og NASDAQ 100.

Velger du et indeksfond som skal gi deg et speilbilde av f.eks. hovedindeksen til Oslo Børs vil indeksfondet gå opp og ned i takt med hovedindeksen til Oslo Børs. Går aksjene på hovedindeksen til Oslo Børs opp med 0,5 prosent en dag, skal indeksfondet ditt også gå opp med 0,5 prosent den dagen.

Hvilke selskaper inngår i et indeksfond?

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.