Domene og webhotell fra OnNet.no

media-massemedia

Kanalen er en nøkkelkomponent i kommunikasjonsmodellen

Selv om senderen, budskapet og mottakeren utgjør grunnmuren i enhver kommuniksasjonsmodell er dette ikke på noen måte en fullstendig kommunikasjonsmodell. Til det er den altfor unøyaktig og overflatisk.

Befinner ikke sender og mottaker seg på samme sted, er det f.eks. ikke mulig for senderen å overføre budskapet direkte til mottakeren. Befinner partene seg på ulike steder trenger vi et medium, eller rettere sagt en kanal, for at det skal være mulig å overføre budskapet til mottakeren. 

Hva er en mediekanal?

Med mediakanaler, også kalt kommunikasjonskanaler, menes:

”den fysiske og tekniske måten å spre et budskap på”

Begrepene mediekanal og kommunikasjonskanal benyttes ofte om hverandre som om de betyr det samme. Selv om de stort sett er en og samme ting defineres begrepene ulikt på grunn av begrepenes bruksområder.

Hva er en kommunikasjonskanal?

Med kommunikasjonskanal menes:

“alle mediekanaler som kan benyttes til å løse virksomhetens kommunikasjonsoppgaver”

media-kanaler

Kanalene gruppert etter teknologi og paradigme

Ettersom mediekanalenes utviklingen synes å være styrt av den teknologiske utviklingen i samfunnet, er det mest nærliggende å dele det store mangfoldet av mediekanaler som finnes etter hvilket teknologisk paradigme mediekanalen tilhører. 

Legger vi til grunn de paradigme endringene som har skjedd siden Gutenberg oppfant trykkekunsten, kan vi skille mellom fire kanaltyper, avhengig av hvilken teknologi de er basert på;

  1. Personlige mediekanaler
  2. Grafiske mediekanaler
  3. Analoge mediekanaler
  4. Digitale mediekanaler

Personlige mediekanaler

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss