Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

Hva er rekruttering og hvordan bør rekrutteringprosessen legges opp slik at du ender opp med å ansette rett person? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene.

Suksessen til en virksomhet er avhengig av hvilken innsats hver enkelt ansatt i organisasjonen. Derfor representerer enhver nyansettelse et kritisk øyeblikk for organisasjonens videre eksistens og vekst.

Hva er rekruttering?

Med rekruttering menes:

Prosessen med å finne og ansette en ny medarbeider til en ledig stilling i organisasjonen.

Hvordan denne prosessen bør gjennomføres gjennomgår vi i neste artikkel om rekrutteringsprosessen.

Hva er rekrutteringens formål?

Rekruttering innebærer å fylle ledige stillinger i en organisasjon, eller rettere sagt:

“LEGGE FORHOLDENE TIL RETTE FOR Å TILTREKKE VELKVALIFISERT OG MOTIVERT ARBEIDSKRAFT VIL VIRKSOMHETEN.”

Målet er imidlertid ikke bare å finne kvalifiserte kandidater som er motiverte for å gjennomføre jobben. Gjennom rekrutteringen prøver vi å gå et steg videre, hvor målet er:

“å finne korrekt kandidat til korrekt posisjon (stilling)”

Hva er en kandidat?

Kandidater kaller vi dem som søker på en ledig stilling i en virksomhet. Kandidatene kan grupperes i to hovedgrupper:

  1. Kvalifiserte kandidater – jobbsøkere som oppfyller de formelle kravene stillingen krever.
  2. Ukvalifiserte kandidater – jobbsøkere som ikke oppfyller de formelle kravene stillingen krever.

I de påfølgende artiklene vil jeg ta for meg hvordan du bør gå frem for å skille de kvalifiserte kandidatene fra de ukvalifiserte. 

Hva er riktig kandidat?

Den riktige kandidaten vil ifølge Stredwick (2005) være:

En som oppfyller kravene som stillingsbeskrivelsen innebærer, har tilfredsstillende referanser og framtidsutsikter som indikerer suksess i stillingen.

Hvem har ansvaret for rekrutteringen?

I større selskaper finnes det ofte en personalansvarlig eller personalsjef som har det overordnede ansvaret for virksomhetens ressursplanlegging og selve rekrutteringen av de medarbeiderne virksomheten trenger. Dette gjøres normalt i samarbeid med den mellomlederen medarbeideren skal jobbe sammen med og rapportere til.

I mindre virksomheter gjøres dette av daglig leder i samarbeid med den mellomlederen medarbeideren skal rapportere til eller bare av mellomlederen.

Intern og ekstern rekruttering

Rekruttering av kandidater kan gjennomføres på mange ulike måter. Et grunnskille går mellom:

  • Intern rekruttering – vi finner den rette kandidaten til den ledige stillingen ved å forfremme en som allerede jobber i organisasjonen.
  • Ekstern rekruttering – vi går ut i jobbmarkedet for å finne den rette kandidaten til den ledige stillingen

Det lønner seg alltid med å starte med å se om det er mulig å rekruttere den ønskede medarbeideren internt, da dette ikke koster noe, samtidig som vi kjenner til søkeren allerede. Finner du noen internt som du kan forfremme føler vedkommende som blir forfremmet seg verdsatt. Noe som øker vedkommendes motivasjon og lojalitet mot virksomheten. Samtidig som det sender et kraftig signal til de andre i organisasjonen.

Finner du ingen egnede kandidater internt, må du søke eksternt etter kandidater. Eventuelt kan man velge å utlyse stilling både internt og eksternt samtidig.

Rekrutteringsstrategien vil avgjøre hvilke premisser de ansatte skal konkurrere på. Dette kan gjøres ved at interne og eksterne søkere konkurrerer på samme vilkår, eller at interne søkere får mer fordelaktige vilkår (Grimsø, 2004). Når det er snakk om at interne søkere beskyttes av mer fordelaktige vilkår, vil det være snakk om internrekruttering. Dette er gjerne en strategi som implementeres som følge av at man ønsker å gi egne ansatte en fordel ved at de for eksempel skal kunne bevege seg oppover i hierarkiet.

Det positive kan være at det kan fungere som en motivasjonsfaktor. På den annen side vil internrekruttering ofte innebære at enda en stilling må besettes og det vil kreve flere ressurser i forhold til opplæring. Når det gjelder eksternrekruttering kan det nevnes at en av fordelene kan være at man får en tilførsel av nye impulser utenifra (Nordhaug, 2002).

Åpen og lukket rekruttering

Foruten å skille mellom intern- og ekstern rekruttering, må vi skille mellom:

  • Åpen rekruttering
    Tradisjonelle utlysninger av stillingen i ulike medier hvor alle som føler seg kvalifisert kan søke på stillingen.
  • Lukket rekruttering
    Lukket rekruttering er rekrutteringsprosesser hvor det kun er noen bestemte kandidater som er aktuelle for den ledige stillingen. Dette er metoden hodejegere og fotballagenter benytter for å finne de rette kandidatene for sine klienter.

Hvorfor er rekruttering viktig?

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg
Denne artikkelen er skrevet av Kjetil Sander. En entrepenør og forretningsutvikler med over 20 års entrepenørerfaring. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder for OnNet AS, og er på hobbybasis ansvarlig redaktør for eStudie.no