Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er rekruttering og hvordan bør rekrutteringprosessen legges opp slik at du ender opp med å ansette rett person? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene.

Suksessen til en virksomhet er avhengig av hvilken innsats hver enkelt ansatt i organisasjonen. Derfor representerer enhver nyansettelse et kritisk øyeblikk for organisasjonens videre eksistens og vekst.

Hva er rekruttering?

Med rekruttering menes:

Prosessen med å finne og ansette en ny medarbeider til en ledig stilling i organisasjonen.

Hvordan denne prosessen bør gjennomføres gjennomgår vi i neste artikkel om rekrutteringsprosessen.

Begrepet “rekruttering” har sitt opphav i det franske recrute, som opprinnelig var et militært begrep for å skaffe militære forsterkninger, men som etter hvert fikk den mer allmenne betydningen innrullering som vi bruker idag.

Utenfor Norges grenser er det vanlig å skille mellom rekruttering og selektering, hvor rekruttering viser til prosessen med å tiltrekke seg de rette kandidatene, mens selektering referer til prosessen med å velge den rette kandidaten fra denne basen med jobbsøkere. I Norge skiller vi ikke mellom disse begrepene, men ser på dem under ett.

I Norge omfatter begrepet rekruttering alt fra kartlegging av behov for medarbeidere, planlegging av aktiviteter, identifisering av målgruppe og kanaler til utvelgelsesmetoder, intervjuteknikk, referansesjekk, lovverk rundt ansettelser etc.

Rekruttering formål

Rekruttering innebærer å fylle ledige stillinger i en organisasjon, eller rettere sagt:

“Legge forholdene til rette for å tiltrekke velkvalifisert og motivert arbeidskraft til virksomheten.”

Målet er imidlertid ikke bare å finne kvalifiserte kandidater som er motiverte for å gjennomføre jobben. Gjennom rekrutteringen prøver vi å gå et steg videre, hvor målet er:

“å finne korrekt kandidat til korrekt posisjon (stilling)”

Hva er en kandidat?

Kandidater kaller vi dem som søker på en ledig stilling i en virksomhet. Kandidatene kan grupperes i to hovedgrupper:

  1. Kvalifiserte kandidater – jobbsøkere som oppfyller de formelle kravene stillingen krever.
  2. Ukvalifiserte kandidater – jobbsøkere som ikke oppfyller de formelle kravene stillingen krever.

I de påfølgende artiklene vil jeg ta for meg hvordan du bør gå frem for å skille de kvalifiserte kandidatene fra de ukvalifiserte. 

Hva er riktig kandidat?

Den riktige kandidaten vil ifølge Stredwick (2005) være:

“En som oppfyller kravene som stillingsbeskrivelsen innebærer, har tilfredsstillende referanser og framtidsutsikter som indikerer suksess i stillingen”.

Rekruttering ansvarlig

I større selskaper finnes det ofte en personalansvarlig eller personalsjef som har det overordnede ansvaret for virksomhetens ressursplanlegging og selve rekrutteringen av de medarbeiderne virksomheten trenger. Dette gjøres normalt i samarbeid med den mellomlederen medarbeideren skal jobbe sammen med og rapportere til.

I mindre virksomheter gjøres dette av daglig leder i samarbeid med den mellomlederen medarbeideren skal rapportere til eller bare av mellomlederen.

Faktorer som påvirker rekruttering

påvirkning rekruttering
Faktorer som påvirker rekruttering (Kapse 2012)

Interne faktorer er faktorer som kan bli kontrollert av firmaet, mens de eksterne kan ikke
kontrolleres (Kapse 2012).

Hvorfor er rekruttering viktig?

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.