Domene og webhotell fra OnNet.no

matvaner
Bilde: unsplash.com

Et referanseintervju er en komplettering av det bilde vi har dannet oss av søkeren gjennom ansettelseintervjuene. Dette er ikke nødvendigvis et riktig bilde, men det har gitt oss noen hypoteser om hvordan søkeren vil fungere i jobbsituasjon vi rekrutterer til. Dette bildet ønsker vi å få bekreftet eller avkreftet i referanseintervjuet, samtidig som vi er interessert i å avdekke positiv eller negativ informasjon som søkeren selv ikke har fortalt om i intervjuene.

Referanseintervjuet skal innhente informasjon om søkerens tidligere jobbprestasjoner, slik at vi kan få en dypere forståelse av søkerens faglige dyktighet, arbeidsmønster og evne til å samarbeide. Kort sagt søkerens svake og sterke sider.

Gjennomføres normalt via telefon

Referanseintervjuet gjennomføres normalt ved at vi ringer de referansepersonene jobbsøkeren har oppgitt i søknaden. Her er det viktig at vi forsikre oss om at vi snakker med riktig person. En identitetsjekk er derfor nødvendig når vi skal kontakte en referanseperson på telefon. Kontakten av referansepersonen bør normalt gå gjennom et sentralbord eller tilsvarende for å identifisere referansepersonen.

Intervju og spørsmål

Start intervjuet med å fortelle referansepersonen hvilken vekt du legger på uttalelsene og at du, både av hensyn til søkeren og deg, er avhengig av hans/hennes oppriktige meninger. Opplys også at opplysningene som kommer frem vil bli behandlet konfidensielt.

Still følgende type spørsmål til referansepersonen:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.