Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er FoU?

FoU er en forkortelse for:

“Forskning og utviklingsarbeid”

Norges forskningsråd (2017), OECD (2002) og SSB (2016) definerer begrepet FoU slik:

«Forskning og utviklingsarbeid (FoU) er kreativ virksomhet som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap – herunder kunnskap om mennesket, kultur og samfunn – og omfatter også bruken av denne kunnskapen til å finne nye anvendelser»

Som det går frem av definisjonen benyttes FoU for å skape innovasjoner i en organisasjon. Normalt produkt- og prosess innovasjoner gjennom å utvikle ny teknologi, kunnskap og viten. Produkt og prosess innovasjoner som skal gi virksomheten økte konkurransefortrinn, større markedsandel og økt lønnsomhet gjennom å differensiere virksomhetens verditilbud på en signifikant måte fra sine konkurrenter.

Intern- og ekstern FoU

Når vi snakker om FoU må vi skille mellom:

  1. Intern FoU – forskning og utvikling som utføres internt i virksomheten.
  2. Ekstern FoU – forskning og utvikling om kjøpes inn fra eksterne samarbeidspartnere.
  3. Co-Creation – FoU aktiviteter som utføres som av interne og eksterne i fellesskap.

Intern FoU

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.