agenturer.no

Hva er FoU?

FoU er en forkortelse for:

“Forskning og utviklingsarbeid”

Norges forskningsråd (2017), OECD (2002) og SSB (2016) definerer begrepet FoU slik:

«Forskning og utviklingsarbeid (FoU) er kreativ virksomhet som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap – herunder kunnskap om mennesket, kultur og samfunn – og omfatter også bruken av denne kunnskapen til å finne nye anvendelser»

Som det går frem av definisjonen benyttes FoU for å skape innovasjoner i en organisasjon. Normalt produkt- og prosess innovasjoner gjennom å utvikle ny teknologi, kunnskap og viten. Produkt og prosess innovasjoner som skal gi virksomheten økte konkurransefortrinn, større markedsandel og økt lønnsomhet gjennom å differensiere virksomhetens verditilbud på en signifikant måte fra sine konkurrenter.

Annonse

Intern- og ekstern FoU

Når vi snakker om FoU må vi skille mellom:

  1. Intern FoU – forskning og utvikling som utføres internt i virksomheten.
  2. Ekstern FoU – forskning og utvikling om kjøpes inn fra eksterne samarbeidspartnere.
  3. Co-Creation – FoU aktiviteter som utføres som av interne og eksterne i fellesskap.

Intern FoU

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg