Entreprenøriell markedsføring

Entreprenøriell markedsføring er markedsføring som utføres av entreprenøren selv i oppstartsbedrifter.

Bruk av kjendis som drahjelp for nyetablerte selskaper

En strategi mange nyetablerte selskaper har hatt brukt med stor suksess er å alliere seg med en kjendis som selskapet kan bruke som en frontfigur.