Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

kostnadsleder

Hva er en kostnadsleder strategi?

Kostnadsleder er 1 av 3 mulige konkurrentstrategier i Porters generiske konkurrentstrategier. En kostnadsleder strategi vil si at virksomheten tar tar sikte på å oppnå konkurransefortrinn gjennom:

“å ha et generelt lavere kostnadsnivå enn konkurrerende foretak”.

Å være kostnadsleder betyr ikke at virksomheten er den leverandøren som selger de rimeligste produktene, men at virksomheten er den leverandøren med de laveste totalkostnadene i bransjen – i forhold til størrelsen.

Viktige stikkord i en kostnadlederstrategi er:

  • Rasjonelle produksjonsanlegg
  • Jakte på kostnadsreduksjoner i forhold til erfaringkurven
  • Stram kostnadkontroll
  • Unngå ulønnsomme kunder
  • Edruelig på områdene FoU, service, salgsinnsats, reklame osv

Kjente eksempler på virksomheter med en kostnadsleder strategi finner vi først og fremst innen varehandelen, med bedrifter som IKEA og REMA 1000.


Krever store volum og lavere kostnader enn konkurrentene

Ledelsen må med andre ord ha ful fokus på kostnadkontroll hvis en kostnadlederstrategi velges som konkurrentstrategi. Lavere kostnader i forhold til sine konkurrenter blir gjennomgangstema hvis en slik strategi velges.

Gevinsten av dette blir: 

EN AVKASTNING SOM LIGGER OVER GJENNOMSNITTET, SELV NÅR STERKE KONKURRANSEKREFTER VIRKER INN PÅ BRANSJEN.

Andre krav til en kostnadsleder strategi

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss