Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 18 av 18 artikler om Budsjettering

Kontroll består i å sammenligne. I budsjettsammenheng vil det si at man sammenligner utførte prestasjoner og virkelige hendelser med de planlagte.

Første trinn i kontrollen er å konstantere om det er overensstemmelse eller avvik mellom bedsjett og virkelighet. I denne sammenheng er det viktig at man konsentrerer seg om vesentlige avvik, og ikke fortape seg i detaljer. man bør opperere med bestemte toleransegrenser, f.eks. vise beløps- eller prosentvise grenser. Da kan avikene bevege seg innenfor fastsatte rammer uten at man foretar seg noe.

Andre trinn i budsjettkontrollen består i å oppklare årsakene til avviket. Når feil eller svikt påvises, må man finne fram til de faktorer som kan forklare utviklingen. Man konsentrerer seg altså om årsakene, virkningene er bare av historisk interesse. Det er årsakene som gir grunnlaget for å vurdere om noe kan gjøres for å eliminere framtidige avvik, og i tilfelle hva.

Det tredje trinn i kontrollsystemet er å finne fram til hensiktsmessige tiltak i den aktuelle situasjonen som har oppstått.

De vanligste avvikskomponentene er:

 • Prisavvik
 • Lønnssatsavvik
 • Mengdeavvik
 • Tidsavvik

Rapportering 

Et vesentlig ledd i budsjettsystemet er å gi ledelsen, og andre med beslutningsansvar, løpende  informasjon om resultatene av virksomheten innen de ulike ansvarsområdene. Slik informasjon er det rapporteringens oppgave å gi. Rapportene skal gi grunnlag for å kontrollere om resultatet er i samsvar med det planlagte, og de skal gi informasjon som kan danne grunnlaget for nye beslutninger.

Det er derfor meget viktig at rapporten inneholder så ferske tall som mulig.

Følgende matrise kan brukes:

Konto

 

Budsjett

 

Resultat

 

Avvik

 

Årsak til avik

 

Tiltak

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Totalt

 

     

 

 

Du leser nå artikkelserien: Budsjettering

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Opplæringsbudsjett
    Andre artikler i serien er: 
 • Budsjett og budsjettering
 • Forutsetninger for budsjettering
 • Budsjettperioder og rullende budsjettering
 • Budsjetteringsprosess og budsjettdrivere
 • Budsjettmetodikk
 • Kritikk av budsjettet
 • Organisatoriske og strategiske problemer ved budsjettering
 • Actvity-Based Budgeting (ABB) og Beyond Budgeting (BB)
 • Budsjettyper
 • Salgsbudsjett
 • Driftsbudsjett
 • Reklamebudsjett
 • Metoder for markeds- og reklamebudsjettering
 • Fordelingen av reklamebudsjettet
 • Resultatbudsjett
 • Likviditetsbudsjett
 • Opplæringsbudsjett
 • Budsjettkontroll
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.