Yields

En annen måte å betrakte P/E på er å ta inversverdien og multiplisere med 100.